08.09.2021 13:52

Městské divadlo Brno uvede premiéru hořké komedie současné francouzské autorky Yasminy Rezy Bella Figura

„La bella figura“ není jen fráze, ale celý způsob myšlení, který v sobě skrývá cosi podstatného z italského přístupu k životu. Jeho první vrstva se týká vzhledu: za každých okolností je třeba být oblečen tak, aby člověk zanechal dobrý dojem – tedy mimo jiné přiměřeně svému věku a společenskému postavení. Zároveň nejde jen o to ukázat „krásnou postavu“ (abychom rčení přeložili doslova), ale zapůsobit také důstojným, zdvořilým a pohostinným chováním. Kdo předbíhá ve frontě v gelaterii, toho sebekrásnější šaty nezachrání. A konečně jde také o to, aby člověk dobře působil sám na sebe, aby byl schopen nejen úcty, ale i sebeúcty. Krátce a jednoduše, je třeba mít styl – a to ve všech významech toho slova.

ERIK: Budete se mi smát, ale já si myslím, že naší povinností – a dovolím si říct morální – je radovat se ze všeho. Včetně nepředvídatelných problémů.

Jednašedesátiletá francouzská dramatička Yasmina Reza píše od doby, kdy se v 90. letech stala její hra Obraz (1994; v našem divadle se hrála roku 2008 pod názvem Kumšt) globálním dramatickým hitem, nové hry sporadicky – ale vždy s mimořádným ohlasem. Za posledních čtrnáct let napsala hru jedinou. Jmenuje se právě Bella Figura a MdB ji uvádí v české premiéře.

YVONA: Spousta věcí se dá předstírat… Já se často přistihnu, že předstírám klid.

Pikantérií je, že bytostně francouzská autorka napsala Bella Figura pro německé divadlo – na přímou nabídku jednoho z elitních evropských režisérů, uměleckého šéfa berlínské Schaubühne Thomase Ostermeiera. Až po německé premiéře roku 2015 následovala premiéra francouzská a poté rozběhnutí se titulu po celé Evropě.

A oč v této hořké komedii jde? Krachující podnikatel Boris Amette se rozhodne si (možná naposled) „vyrazit z kopýtka“ a strávit večer v drahé restauraci se svou milenkou Andreou. Jenže přitom na parkovišti omylem srazí Yvonu, která se právě chystala v téže restauraci se svým synem Erikem a jeho partnerkou Françoise oslavit narozeniny. A Françoise je dlouholetá přítelkyně Borisovy manželky…

ANDREA: Kdybyste věděli, jak malou šanci dojmout mají tyhle fráze. Chlap, co se potápí, by se měl potápět v tichosti.

Že celý večer nabere nečekaný směr a o konflikty a trapasy v něm nebude nouze, je více než jasné. Že si Yasmina Reza vychutná komické hrany všech drobných lidských sobectví a komunikačních neohrabaností, je také bez pochyb. Zároveň se ale s postupem hry prosazuje čím dál víc melancholické téma nenávratně uplývajícího života. Života, který si navzdory všemu zaslouží být žit s co největší intenzitou. Nakonec jsme tudíž hlavně svědky pošetilé lidské touhy vzepřít se všežravému času a postupující marnosti. Třeba tím, že budeme mít styl. Fare la bella figura!

FRANÇOISE: Večírek je mimo, já jsem mimo, tvoje matka je mimo, tak se hlavně nesnaž  udržovat příjemnou náladu.

Pětici postav na našem jevišti v komorním hereckém koncertu ztělesní Lucie Bergerová (Andrea), Alan Novotný (Boris), Zdena Herfortová (Yvona), Lenka Janíková (Françoise) a Aleš Slanina (Erik). Inscenační tým režiséra Mikoláše Tyce tvoří Michal Lázňovský (překlad), Andrej Ďurík (scéna), Petra Krčmářová (kostýmy), Lukáš Janota (hudba) a Jan Šotkovský (dramaturgie).

Veřejná premiéra se odehraje 25. a 26. září 2021 na Činoherní scéně Městského divadla Brno.

www.mdb.cz

Autor článku: Kateřina Vižďová