05.02.2018 11:31

Městské divadlo v Mostě uvede inscenaci Homeovideo s tématem kyberšikany

Městské divadlo v Mostě uvede českou premiéru německé inscenace Homevideo. Ústředním tématem hry je kyberšikana a vliv sociálních médií na život dospívajících. Premiéru bude mít hra v režii Adama Doležala 9. února na komorní scéně.

Předlohou dramatu je spisovatel a scenárista Jan Braren, který založil produkční společnost zabývající se uměleckými projekty napříč různými médii. Nová média, jako internet, sociální sítě a s tím spojené všeobecně dostupné pořizování videomateriálů, mu posloužilo jako námět filmového scénáře Homevideo. Do divadelní podoby ho pak převedl dramatik a režisér Can Fischer.

Příběh vypráví patnáctiletý Jakub. „Normální a zcela běžný puberťák si na kameru natáčí svoje promluvy o sobě a o světě, vyznání lásky své kamarádce Hannah a také intimní chvíle včetně svojí masturbace," řekl dramaturg Zdeněk Janál, který hru přeložil do češtiny. Záznamy pomáhají mladíkovi v poznávání sebe sama a k lepší orientaci ve světě kolem něj. Problém nastane ve chvíli, kdy se kamera včetně všech záznamů dostane do cizích rukou. „O tom, jak se s takovou věcí může mladý člověk vypořádat, kdo mu pomůže, když se stane terčem takzvaného cyber-mobbingu, a dalších věcech s tím spojených je inscenace," uvedl Janál. Součástí inscenace jsou projekce. „Myslím si, že je to důsledek invaze filmu do divadla. Film je neskutečně divácky úspěšné médium a divadlo na něj musí zákonitě nějak reagovat," uvedl režisér.

Po naplánovaných dopoledních představeních pro školy bude následovat vždy přednáška a moderovaná diskuse s odborníkem na téma kyberšikany. „Chceme tak rozvíjet možnosti divadla směrem k propojení s preventivní činností v sociální sféře. Téma hry k tomu přímo vybízí. Věříme, že tak můžeme být mladým lidem ještě více nápomocni ke zorientování se v nástrahách dnes stále se rozvíjejícího virtuálního světě," uvedl Janál.

V hlavní roli Jakoba se představí Ondřej Dvořák, v dalších rolích diváci uvidí Michaelu Krausovou, Veroniku Týcovou, Víta Herzinu a další. „Bylo by příjemné, kdyby diváci, kteří jsou ve věku hlavních postav, naše představení přijali a podnítilo by v nich třeba i diskusi či zamyšlení. Pak by naše práce měla smysl," řekl Doležal.

http://www.divadlo-most.cz/

Autor článku: ČTK: Radka Fialová, kš