07.09.2007 00:00

Mezery v české teatrologii – seminář

Kabinet divadelních studií při Semináři estetiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity pořádá ve dnech 18. a 19. září 2007 seminář Mezery v české teatrologii.

Seminář je věnován zatím neprobádaným a významně absentujícím tématům v oboru. Navazuje v tom na seminář o starším divadle, který proběhl 31. května 2007 v Institutu umění-Divadelním ústavu. Pořadatelé by byli rádi, aby se semináře zúčastnili studenti a nechali se mezerami inspirovat při svém samostatném výzkumu na diplomových a seminárních pracích.

Program
út 18. září, 14.30-16.00 uvítání Principia parodica (prof. I. Osolsobě)
út 18. září, 17.00-18.30 přednáška K metodologické problematice zkoumání takzvaných dějin českého divadla (prof. B. Srba; v rámci zahájení brněnské pobočky Teatrologické společnosti)
st 19. září, 9,30-17.00 seminář Mezery v české teatrologii

Místo konání: Kabinet divadelních studií SE FF MU, budova G (Gorkého 7, Brno), suterénní učebna G01

Termín uzávěrky je 10. září 2007; plánovaná délka příspěvku v semináři je patnáct minut.

Kontakt: Pavel Drábek, Kabinet divadelních studií při SE FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno, E drabek@phil.muni.cz 

Převzato z www.institutumeni.cz

Autor článku: redakce