25.11.2016 10:45

Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2017

Již po dvacáté sedmé se uskuteční Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, jehož pořadatelem je Janáčkova akademie múzických umění v Brně. Festival s dlouholetou tradicí se tentokrát koná od 28. března do 1. dubna 2017.

Všechno dění se bude odehrávat na několika brněnských divadelních scénách. Konkrétně jde o Centrum experimentálního divadla (HaDivadlo, Divadlo Husa na provázku a Divadlo U stolu), které je zároveň spolupořadatelem festivalu a o divadelní scény JAMU v Brně (Divadelní studio Marta a Hudebně-dramatická laboratoř Divadlo na Orlí).

První veřejná událost ve spojitosti s 27. ročníkem se uskutečnila ve středu 9. listopadu 2016. Na půdě Divadelní fakulty JAMU se stálí i noví partneři festivalu setkali s organizátory. V průběhu Společenského večera, kterým provázeli studenti třetího ročníku činoherního herectví František Maňák a Natálie Golovchenko, měli hosté možnost dozvědět se více o přípravách a průběhu celého festivalu. Především zde byl ale představen vizuální styl a zastřešující téma, které se bude prolínat zejména s off-programovými aktivitami a scénografickými a marketingovými výstupy festivalu.

Autorkou vítězného grafického návrhu je Denisa Ághová, studentka Digitálního Designu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Finální vizuální styl vytvořil student Audiovizuální tvorby a divadla Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Jáchym Michal.

Po slavnostním odhalení vizuální podoby festivalu se slova ujal prof. Mgr. Petr Oslzlý, ředitel festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER a také studentská koordinátorka Denisa Sedláčková, která přítomným hostům objasnila téma stávajícího ročníku „HARD CHOICES?“. Tento motiv chápeme jako každodenní situace, při kterých jsme zahlcováni hromadou zpráv, v nichž je potřeba se zorientovat. Informační přetlak, ve kterém žijeme, nám ale zároveň nabízí možnost volby.

Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER je událost, díky níž se potkávají studenti divadelních škol z celého světa. Mimo pravidelné účastníky ze zemí visegrádské čtyřky a ostatních evropských států, nás každoročně navštíví alespoň jeden stát ze vzdálenějších částí světa. Například Taiwan, Jihoafrická republika či USA. Festivalu se účastní i naši nejbližší sousedé ze Slovenska, které reprezentují studenti Vysoké školy múzických umění v Bratislavě. Za českou scénu jde o JAMU v Brně a DAMU v Praze. V současné době probíhá sběr přihlášek. Seznam vybraných škol bude znám na přelomu ledna a února 2017. 

www.encounter.cz 


Autor článku: Ladislav Horák

Mezinárodní festival divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2017