06.08.2019 09:44

Mezinárodní konference DIVADLO A SVOBODA: Proměna paradigmatu evropské nezávislé divadelní kultury po roce 1989

V rámci projektu DIVADLO A SVOBODA, který se orientuje na výzkum scénických umění v ČR a středoevropském regionu po roce 1989 z pohledu teatrologického, kulturně-politického a s ohledem na divadlo jako veřejnou instituci, pořádá Institut umění – Divadelní ústav ve dnech 23. - 24. 10. 2019 ve Studiu hrdinů a Divadle DISK mezinárodní konferenci.

Rok, kdy si připomínáme 30. výročí politických změn ve střední a východní Evropě, vybízí k ohlédnutí se za  ideály a nadějemi 90. let. Je to právě nezávislé divadlo, které v různých provozních modelech a konfiguracích mnohdy bylo zásadní platformou pro pokusy o jejich realizaci nejen v rovině estetické a umělecké, ale i společenské a politické. Ve značné míře se přitom inspirovalo vývojem mezinárodní nezávislé umělecké scény, která byla většině umělců za východní stranou železné opony do roku 1989 obtížně přístupná. Lze vývoj nezávislého divadla ve střední a východní Evropě v 90. letech považovat za „success story”? Je nezávislá divadelní a umělecká scéna v dnešním světě samozřejmostí? Jsou společenský statut a společenská potřeba nezávislého umění v dnešní společnosti diametrálně odlišné od ideových východisek roku 1989? Jak se dnešní nezávislá scéna vztahuje k odkazu avantgardy a neoavantgardy obecně?

Na tyto otázky se na základě vhledu do vývoje nezávislého divadla posledních 30 let pokusí odpovědět odborníci z následujících zemí: ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko, Ukrajina, Bělorusko, Litva, Lotyšsko, Estonsko. Součástí konference je nejen konfrontace historického vývoje této části divadelní kultury formou odborných příspěvků, ale také diskusní formáty,  které se zaměří na vize evropského nezávislého divadla pro budoucnost.

Konference se koná u příležitosti zasedání ENICPA (Evropská síť informačních center pro scénická umění) v Praze a v rámci výzkumného projektu IDU České nezávislé divadlo po roce 1989, který realizuje Oddělení mezinárodní spolupráce a zaměřuje se na vývoj českého divadla v nových společenských a politických podmínkách, především v kontextu transformace, decentralizace divadelní sítě a nových nástrojů kulturní politiky. Hlavním předmětem zájmu je zrod, profesionalizace a vývoj epicenter nezávislých divadelních scén a souborů po roce 1989 v České republice s dílčími studiemi věnovanými vývoji na Slovensku. Konference tvoří doprovodný program Mezinárodního setkání divadel střední Evropy Palm Off Fest.

Více informaci naleznete na tomto odkaze.

Hlavní pořadatel: 

  • Institut umění – Divadelní ústav

Spolupořadatelé:

  • ENICPA – The European Network of Information Centres for  the Performing Arts
  • Palm Off Fest, Mezinárodní setkání divadel Střední Evropy
  • Katedra alternativního a loutkového divadla, DAMU
  • Asociace nezávislých divadel
  • PACE.V4 (Performing Arts Central Europe – Visegrad Countries Focus)

 

Autor článku: IDU