19.09.2022 10:40

Mezinárodní konference Rozvoj publika nabídne prostor pro sdílení zkušeností mezi zahraničními i českými odborníky na téma současných přístupů k tzv. audience development

Profesní organizace Vize tance pořádá mezinárodní interdisciplinární konferenci zaměřenou na rozvoj publika s důrazem na spolupráci s ambasadory a vytváření komunit. Konference se bude konat ve čtvrtek 22. září 2022 od 15 hodin v Kasárnách Karlín v Praze.

„Rozvoj publika je potřebný a nesmírně zajímavý proces, zahrnující mnoho aspektů umělecké tvorby a managementu s cílem prolomit bariéry, které lidem brání zapojit se do umění. Efektivní rozvoj publika v sobě spojuje práci uměleckých marketérů, pedagogů, manažerů, plánovačů a umělců, proto se Vize tance rozhodla uspořádat konferenci s cílem výměny zkušeností v této oblasti,“ říká Marie Kinsky, ředitelka profesní organizace Vize tance. Na konferenci vystoupí hosté ze zahraničí i z České republiky. Spolupráce s ambasadory v oblasti kultury není v České republice příliš rozvíjeným konceptem. O tom, kdo jsou ambasadoři a jakým způsobem je možné s nimi pracovat v kontextu rozvoje publika bude hovořit Hans Jensen Frimann, umělecký ředitel dánského Helsingør Teater, Passage Festivalu (Dánsko/Švédsko) a SO Festivalu (Velká Británie). Skandinávský a francouzský přístup v práci s publikem představí kulturní manažerka Marianne Bilger, kurátorka a produkční v Bærum Kulturhus, jednom z hlavních tanečních center v norském Oslu.

Participativní přístup k práci s publikem skrze vytváření komunit nastíní izraelská choreografka a lektorka Galit Liss, která se zaměřuje na práci s ženami zralého věku, které nemají profesionální taneční zkušenost. Jiný pohled na tzv. audience engagement nabídne Luca Ricci, umělecký ředitel festivalu Kilowatt a zakladatel evropské platformy Be SpectACTive!.

Strategie rozvoje publika na výtvarné scéně v českém kontextu představí Táňa Šedová spolu se svou kolegyní Kateřinou Minaříkovou z Moravské galerie v Brně. Platformu Uměním zastoupí režisérka a kulturní manažerka Tereza Dobiášová Krejčí. Po prezentacích jednotlivých odborníků proběhne panelová diskuze mezi pozvanými odborníky a na závěr vznikne prostor pro sdílení zkušeností pro všechny účastníky konference.

„Mezinárodní setkání časově navazuje na konferenci Střed zájmu: Status umělce a umělkyně, kterou ve stejný den pořádá IDU ve spolupráci s Ministerstvem kultury,“ doplňuje moderátorka konference a strategická konzultantka Vize tance, Blanka Marková.    

Vstup na konferenci je zdarma. Tlumočení je zajištěno.

Registrace předem přes přihlašovací formulář

Pro aktuální informace sledujte facebookovou událost https://www.facebook.com/vizetance.

Profesní organizace Vize tance je oborovou platformou pro rozvoj pohybového umění. Sdružuje a mezinárodně síťuje nezávislé profesionály, ať už jsou to fyzické osoby nebo organizace, které působí na scéně současného tance a pohybového umění v České republice. Mezi členy patří i celé soubory a příspěvkové organizace. Oborová platforma se věnuje i výzkumu a advokacii současného pohybového umění

Vize tance realizuje svoji činnost s podporou Fondů EHP a Norska, Ministerstva kultury a Hlavního města Prahy.
Kontakt pro média: Olga Fraitová, PR, olga@vizetance.org, tel: 605 431 402,  www. vizetance.org


Program konference Rozvoj publika:

 • 15:00     doors open
 • 15:30     zahájení, přivítání - Blanka Marková, moderátorka a strategická konzultantka Vize tance
 • 15:35     úvodní slovo - Marie Kinsky, předsedkyně Vize tance
 • 15:45 – 16:00     Současné přístupy v rozvoji publika - Blanka Marková / Marie Kinsky

Tematické diskuze

 • 16:05 – 16:25    Kdo jsou ambasadoři a jak s nimi pracovat - Jens Frimann Hansen
 • 16:30 – 16:55    Práce s publikem ve skandinávském a francouzském kontextu - Marianne Bilger
 • 17:00 - 17:15      PAUZA
 • 17:20 – 17:45     Manifest: ANO stárnoucímu tělu! Vytváření komunit prostřednictvím projektu GILA -               Galit Liss
 • 17:50 – 18:15     Redefinice publika a možnosti evropského síťování - Luca Ricci
 • 18:20 - 18:40      PAUZA
 • 18:45 – 19:00     České příklady rozvoje publika
  Cesty k divákovi - celoživotní vzdělávání pomocí výtvarného umění - Táňa Šedová + Kateřina Minaříková
  Představení platformy Uměním v napojení na současné pohybové umění - Tereza    Dobiášová Krejčí
 • 19:05 - 19:35      Panelová diskuze se všemi hosty
 • 19:35 - 19:55      Interakce s diváky, výměna zkušeností, shrnutí konference
 • 20:00                  Závěr konference
 • 20:00 - 21:00      Neformální program

 

Autor článku: Olga Fraitová