23.11.2016 13:11

Mezinárodní mezioborová konference „Václav Havel – dramatik, disident, politik“

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., připravují u příležitosti nedožitých osmdesátin Václava Havla mezinárodní mezioborovou konferenci nazvanou „Václav Havel – dramatik, disident, politik“. 

Konferenční jednání bude probíhat ve dnech 15. a 16. 12. 2016 v Praze v prostorách Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1) a rozděleno bude do dvou sekcí soustředěných na problematiku Havla jako dramatika a divadelníka a Havla jako disidenta a politika.

Jste srdečně zváni!

Registrační formulář ZDE 
 

Předběžný program konference „Václav Havel – dramatik, disident, politik“

1. panel – O dramatu a divadle

 • Markéta Goetz-Stankiewicz: Kdo je Václav Havel?
 • Jiří Holý: Familiárnost a ideologizace jazyka v Zahradní slavnosti
 • Vladimír Just: Havel a filosofové (Vliv Josefa Šafaříka, Jana Patočky a dalších myslitelů na dramatiku Václava Havla)
 • Kieran Williams: Nekropolitika a normalizace: Vliv E. Fromma a J. Šafaříka na dílo V. Havla na počátku 70. let

2. panel – O disentu

 • Miloš Havelka: Umění, filosofie a politika ve zlatých šedesátých
 • David S. Danaher: Apelativnost Moci bezmocných. Vztah mezi Havlovými hrami ze 70. let a Mocí bezmocných
 • Vilém Prečan: Havel a exil. Navazování kontaktů od roku 1968
 • Tomáš Hermann: Dvě polohy Havlova myšlení (aktivistická a kontemplativní) a jejich spojitost
 • Kristina Andělová: Kontrakultura jako obrana člověka v (post)moderním světě: intelektuální zdroje Havlovy kritiky technické civilizace

3. panel – O dramatu a divadle

 • Barbara Day: Přínos Václava Havla pro anglickou divadelní kulturu
 • Klára Hůrková: Mirror Images - Zrcadlové obrazy. Srovnání raných her Václava Havla a Toma Stopparda
 • Naděžda Lindovská: Čechovovské motivy v díle Václava Havla
 • Lenka Jungmannová: Přínos Václava Havla pro české moderní drama

4. panel – O politice

 • Tomáš Vilímek: „Pusťte Havla!“ Solidarita s Václavem Havlem v roce 1989
 • Lubomír Kopeček: Václav Havel a jeho prezidentské vstupy do situace. Role hlavy českého státu při zrodech a pádech vlád ve srovnávací perspektivě
 • Adéla Gjuričová: Manželství z rozumu: Prezident Havel a československé a české parlamenty
 • Aleksander Kaczorowski: Prezidentství Václava Havla jakožto kontinuita disidentských hodnot
   


Autor článku: Klára Kadlecová