18.11.2018 13:07

Mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno 2018

Janáček Brno 2018 – dvacet osm špičkových produkcí v devatenácti dnech. Přední světoví režiséři a interpreti: Ivo van Hove, Robert Carsen, Kornél Mundruczó, Alvis Hermanis, David Pountney, Tomáš Hanus, Tomáš Netopil, Thomas Adès, Simona Houda-Šaturová, Pavel Haas Quartet a další.

„Ohlasy, které sklízí festival Janáček Brno po celém světě a jeho rekordně rychle rostoucí návštěvnost je pro nás velkou motivací do další práce. Věřím, že skvělý program festivalového ročníku 2018, který vám předkládáme, posouvá náš festival do společnosti těch nejvýznamnějších kulturních akcí na mapě Evropy.“  (Martin Glaser, ředitel NdB)

Program 6. ročníku festivalu Janáček Brno 2018 je věnován 100. výročí vzniku Československé republiky. Uvedeno bude kompletní jevištní dílo Leoše Janáčka v inscenacích světových tvůrců. Mezi hostujícími soubory se představí Vlámská opera s Tomášem Netopilem, Velšská národní opera se svým šéfdirigentem Tomášem Hanusem, Velké divadlo Stanislava Moniuszka v Poznani nebo Muziektheater Transparant. Chybět nebudou ani tři česká národní divadla.

 „Minulé festivalové ročníky umožnily nahlédnout do Janáčkovy tvorby v kontextu s dalšími tvůrci a uměleckými směry. Tentokrát bude operní linie festivalu patřit především jeho tvorbě a představí Janáčko­vo kompletní jevištní dílo od raných skladeb, které vznikaly v posled­ních dekádách habsburské monarchie naplněných snahami o uznání českého národa, až po Janáčkova vrcholná díla vytvořená v prvních letech našeho samostatného státu.“ (Patricie Částková, dramaturgyně Janáčkovy opery NdB).

Festival bude slavnostně zahájen premiérou souboru Janáčkovy opery NdB, který nastuduje pro tuto příležitost Příhody lišky Bystroušky. „Neznám barvitější a živější hudbu, než je Janáčkova. Příhody lišky Bys­troušky mě svou pichlavou a vřelou opravdivostí vždycky dojaly, je to oslava našeho života, který je krásný, a tu krásu stvoření bychom ne­měli nikdy zapomínat. Janáček nám zanechal věčnou inspiraci k životu se všemi strastmi a radostmi. Pro zahájení festivalu a oslavu stých narozenin našeho státu není lepšího tématu a hudby!“ (Jiří Heřman, umělecký šéf Janáčkovy opery NdB). Právě opera Příhody lišky Bystroušky otevírala Janáčkovo divadlo v říjnu 1965. Nově zrekonstruované divadlo bude jednou z klíčových scén mezinárodního festivalu. Hned 18. listopadu 2018 nabídne NdB přenos představení Příhody lišky Bystroušky do celého světa prostřednictvím platformy OperaVision.

Dramaturgie dále představuje orchestrální a komorní koncerty, sólové a pěvecké recitály. Díla, která na festivalu zazní, jsou úzce spojena s otázkou vzniku republiky, s pojmem „národní hudba“, s otázkou hudby národů žijících na našem území či v zemích bývalé rakousko-uherské monarchie a také jsou ukázkou toho, jak skladatelé ve své tvorbě reflektovali významné historické události. To vše v programu celkem 15 koncertů se špičkovými tělesy, Filharmonií Brno a Orchestrem a sborem Janáčkovy opery NdB, a interprety jako jsou Martin Kasík, Jitka Čechová, Simona Houda-Šaturová nebo Pavel Haas Quartet. Vrcholem koncertní části bezpochyby bude recitál vynikajícího britského skladatele Thomase Adèse, který přednese téměř kompletní Janáčkovo klavírní dílo, které v současnosti nahrává na CD.

Tři koncerty označené v programu festivalu Janáček Brno 2018 jako „folklórní“ chtějí představit hudební veřejnosti Janáčka nikoliv pouze jako mimořádného skladatele, ale jako jednoho z nejvýraznějších představitelů moravské hudební folkloristiky.

Na tomto ročníku se poprvé podílí studenti brněnské Konzervatoře, jejímž zakladatelem byl právě Leoš Janáček. Janáčkova akademie múzických umění vedle tradičních matiné připravila dvě nové opery posluchačů Katedry skladby Jiřího Najvara a Daniela Šimka.

Nedílnou součástí festivalového programu budou doprovodné akce přibližující život a dílo Leoše Janáčka.

www.janacek-brno.cz

Autor článku: Tomáš Urbič