15.10.2018 10:49

Mezinárodní síť Eurodram hledá české překlady divadelních her

Překládáte hry? Nebo se na překlad nějaké konkrétní chystáte? Přihlaste se do výzvy mezinárodní sítě Eurodram!

Hledáme české překlady současných dramatických textů

Podmínky
- text do výzvy může přihlásit pouze fyzická osoba, a to překladatel, autor i čtenář
- je možné přihlásit pouze jeden text
- původní hra nesmí být starší než 10 let a její český překlad by zatím neměl být vydán ani inscenován
- přihlášené překlady musí obsahovat buď kompletní překlad hry nebo jejího úryvku (alespoň 1/5 díla)

Pokud vás výzva zaujala, pošlete nám hotový překlad nebo jeho úryvek, synopsi hry, krátký životopis autora, doplňující informace (datum a místo napsání textu, počet postav, ocenění nebo minulá uvedení hry, případně další relevantní informace).  Samozřejmě uveďte také původní jazyk a jméno překladatele.
Všechny dokumenty zašlete, prosím, v jednom PDF dokumentu na E cz.eurodram@gmail.com a to nejpozději do 31. 12. 2018.
Vybraní překladatelé budou o výsledcích informováni 1. 3. 2019.

Výzva slouží k propagaci nových překladů současných dramatických textů. Výběr úryvku překladu je výzvou k jeho dokončení. Výběr hotového překladu je nabízen režisérům a vydavatelům k dalšímu využití. Síť Eurodram pracuje ve spolupráci s nejrůznějšími strukturami a institucemi, které jí umožňují zprostředkovat rezidence pro autory, podporu překladatelům, vyhledávání mezinárodních spoluprací, atp. Vybrané texty nejsou honorovány. Bohužel není v našich silách osobně kontaktovat všechny autory. Děje se tak pouze v případě pozitivního výsledku výzvy. Výsledky výzvy budou oznámeny na webových stránkách organizace několik dní po konečném rozhodnutí.

O projektu ★ EURODRAM

Eurodram je mezinárodní síť zaměřená na divadelní překlad. Kromě evropských jazyků zahrnuje také jazyky z oblasti Středomoří a Střední Asie. Jejím hlavním cílem je představovat divadelním profesionálům i širší veřejnosti překlady převážně dosud nevydaných děl, a to se zvláštním důrazem na jazykovou rozmanitost.

Síť funguje ve dvouletých cyklech. Každý sudý rok Eurodram nabízí výběr původních dramatických textů doporučených k překladu do jiných jazyků. Každý lichý rok poskytuje výběr překladů dramatických textů doporučených k vydání a inscenaci.

Česká komise Eurodram vznikla v září 2018 a tvoří ji: Linda Dušková, Petr Gojda, David Košťák, Lucie Orbók, Barbora Schnelle, Alžběta Štollová a Michal Zahálka.

Více informací o síti získáte na stránkách http://www.eurodram.org.

Těšíme se na vaše přihlášky.

Autor článku: Převzato z: culturenet.cz