09.11.2017 12:53

Mezinárodní sympozium Katedry produkce DAMU

Ve dnech 22. a 23. listopadu 2017 organizuje Katedra produkce DAMU ve spolupráci s Pražským kreativním centrem už třetí ročník Mezinárodního sympozia KP, tentokrát na téma Data v umění - umění v datech.

Sběr, vyhodnocování a interpretace relevantních statistických, výkonových i ekonometrických dat jsou pro kulturu zásadní z řady důvodů. Aktuální údaje potřebujeme pro strategické řízení uměleckých aktivit, pro tvorbu kulturních politik a strategií, pro kvantitativní i kvalitativní evaluaci projektů a v neposlední řadě i jako pramen využitelný pro výzkum v akademické sféře. Sympozium Data v umění - Umění v datech se zaměřuje na analýzu současné situace v ČR, přináší inspirativní zahraniční zkušenosti a nabízí vizi dalšího rozvoje této oblasti.

Součástí sympozia jsou přednášky zahraničních hostů, praktické workshopy s českými i zahraničními lektory, moderované panelové diskuse za účasti předních českých odborníků a tematické prezentace konkrétních projektů.

Program: 

22.11.2017 / středa 

 • 9:30 - 11:00 Audience Finder, Audience Research, Business Development (přednáška)
  Jonathan Goodacre - The Audience Agency (UK)
 • 11:30 - 13:00 Český sen aneb Aktuální hráči na poli statistiky umění (panelová diskuze)
  Hosté: Mgr. Eva Merglová (NIPOS), Ing. Milan Dedera (ČSÚ), Mgr. Ondřej Svoboda a Mgr. Zuzana Jindrová (IDU), MgA. David Kašpar (IPR - Datová vize Prahy), MgA. Petr Prokop, Bc. Luboš Louženský (KP DAMU - CDDS)
 • 14:00 - 15:30 Obchod na korze aneb Obchodní strategie divadel (panelová diskuze)
  Hosté: Jiří Adamík (Národní divadlo - vedoucí obchodního odboru), Michal Hrubý (Studio Dva), Štěpán Kubišta (Jatka78 - ředitel), Lukáš Průdek (Jihočeské divadlo - ředitel), Lukáš Jandač (GoOut - obchodní ředitel)

23.11.2017 - čtvrtek 

 • 9:30 - 11:00 Evaluační procesy a využití dat v kultuře (přednáška)
  Péter Inkei - The Budapest Observatory
 • 11:30 - 13:00 Chyť mě, když to dokážeš aneb Evropské grantové programy (panelová diskuze)
  Hosté: Eva Žáková - Kancelář Kreativní Evropa – Kultura (IDU), MgA. Daniela Zarodňanská (JAMU) a další
 • 14:00 - 15:30 Dům z karet aneb Grantové programy - cíle a evaluace (panelová diskuze)
  Hosté: Kateřina Kalistová (náměstkyně ministra kultury), Lenka Havlíková (X10 / Asociace nezávislých divadel), Václav Novotný (zastupitel hl.m. Prahy) a další

Těšíme se na Vaši účast.

Program celého sympozia je otevřen veřejnosti, vstup je volný, predchozí registrace vítána.

Registrační formulář pro veřejnost: http://bit.ly/UmenivDatechRegistrace

Sympozium katedry produkce Data v umění - umění v datech se koná v rámci Mezinárodního týdne divadelního managementu.
Místo konání: Pražské kreativní centrum, Radniční domy, Malé náměstí 4

Další informace: http://www.damu.cz/cs/katedry/katedra-produkce

Autor článku: Převzato z: http://www.culturenet.cz/