02.11.2018 07:12

Ministerstvo kultury ČR: prodloužení lhůty pro podávání žádostí o dotaci

Odbor umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR prodlužuje lhůtu pro podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení v programu Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního divadla, tance, hudby, výtvarného umění, literárních periodik a akcí v roce 2019.

Termín uzávěrky je prodloužen do 12. listopadu 2018. Veškeré podmínky podání žádosti do výběrového dotačního řízení zůstávají zachovány.

Bližší informace jsou k dispozici v rubrikách Profesionální umění a Literatura a knihovny

Autor článku: Převzato z: Culturenet.cz