03.02.2017 11:32

Moravské divadlo Olomouc: konkurz (2. housle – tutti)

Šéf opery a operety Moravského divadla Olomouc vypisuje konkurz na obsazení místa 2. housle - tutti.

úvazek 1.0

Podmínky:

  • koncert pro housle W. A. Mozarta (1. a 2. věta) s kadencí
  • hra orchestrálních partů (vybrané party budou přihlášeným uchazečům zaslány              na vyžádání)
  • odpovídající vzdělání

Termín konkurzu: úterý 4. dubna 2017 od 15:00 hod v MDO

Přihlášku a stručný životopis, případně part klavírního doprovodu zašlete do 21. 3. 2017 na adresu: Mgr.art. Miloslav Oswald, Moravské divadlo Olomouc, tř. Svobody 33, 771 11 Olomouc nebo elektronicky na adresu: miloslav.oswald@mdol.cz
Kontaktní osoba: Jiří Blahunek, DiS., inspektor orchestru (585 500 112, 604 727 572, jiri.blahunek@mdol.cz)

Autor článku: Převzato z: http://www.moravskedivadlo.cz/