14.08.2019 09:01

Moravské divadlo Olomouc: konkurz (1. housle)

Šéf opery a operety Moravského divadla Olomouc Miloslav Oswald vypisuje konkurz na obsazení místa: 1.housle - tutti,
úvazek 1.0 –  nástup od 1.11.2019 či dle dohody

Podmínky:
- koncert pro housle W. A. Mozarta (1. a 2. věta) s kadencí
- hra orchestrálních partů (vybrané party budou přihlášeným uchazečům zaslány na vyžádání)
- odpovídající vzdělání

Termín konkurzu: úterý  1.října 2019 od  10:00 hod v MDO

Přihlášku a stručný životopis zašlete do 24. 9. 2019

na adresu: Mgr.art. Miloslav Oswald, Moravské divadlo Olomouc, tř. Svobody 33, 771 11 Olomouc  nebo elektronicky na adresu: miloslav.oswald@mdol.cz

Kontaktní osoba: Jiří Blahunek, DiS., inspektor orchestru (585 500 112, 604 727 572, jiri.blahunek@mdol.cz)

 

Autor článku: převzato z: http://www.moravskedivadlo.cz/moravske-divadlo/vyberovarizeni/