05.10.2018 11:53

Moravské divadlo Olomouc: konkurz (1. lesní roh s povinností 3. lesního rohu)

Ředitel Moravského divadla Olomouc David Gerneš a umělecký šéf souboru opery a operety Moravského divadla Olomouc Miloslav Oswald vypisují konkurz na obsazení místa: 1. lesní roh s povinností 3. lesního rohu.

úvazek 1.0 (s nástupem od 1.1.2019)

Podmínky:

  • W. A. Mozart: Koncert č. 2 Es dur, KV 417 (1. a 2. věta)
  • hra orchestrálních partů (vybrané party budou přihlášeným uchazečům zaslány na vyžádání)
  • odpovídající vzdělání

Termín konkurzu: pátek 7. prosince 2018 od 10:00 v MDO

Přihlášku a stručný životopis, případně part klavírního doprovodu zašlete do 30. 11. 2018 na adresu:
Mgr.art. Miloslav Oswald, Moravské divadlo Olomouc, tř. Svobody 33, 771 11 Olomouc
nebo elektronicky na adresu: miloslav.oswald@mdol.cz

Kontaktní osoba:
Jiří Blahunek, DiS., inspektor orchestru (585 500 112, 604 727 572, jiri.blahunek@mdol.cz)

Autor článku: Převzato z: www.moravskedivadlo.cz/