12.01.2018 09:15

Moravské divadlo Olomouc: konkurz (člen sboru opery a operety – bas)

Ve čtvrtek 18. ledna 2018 ve 13 hodin se ve sborovém sále Moravského divadla uskuteční konkurz do sboru opery a operety  - BAS.

Zájemci nechť si s sebou přinesou životopis, korepetitorka bude k dispozici půl hodiny před začátkem konkurzu.

www.moravskedivadlo.cz

Autor článku: Převzato z: www.moravskedivadlo.cz