22.09.2017 11:56

Moravské divadlo Olomouc: konkurz do orchestru (1. trubka)

Šéf opery a operety Moravského divadla Olomouc vypisuje konkurz na obsazení místa: 1.trubka.

úvazek 1.0

Podmínky:

  • J.Haydn: Koncert pro trubku Es-dur (1. a 2.věta bez kadence) - hrát na B-trubku
  • hra orchestrálních partů (vybrané party budou přihlášeným uchazečům zaslány na vyžádání)
  • odpovídající vzdělání

Termín konkurzu: pátek 10.listopadu 2017 od 10:00 hod v MDO

Přihlášku a stručný životopis, případně part klavírního doprovodu zašlete do 1.11.2017 na adresu: Mgr.art. Miloslav Oswald, Moravské divadlo Olomouc, tř. Svobody 33, 771 11 Olomouc nebo elektronicky na adresu: miloslav.oswald@mdol.cz

Kontaktní osoba: Jiří Blahunek, Dis., inspektor orchestru (585 500 112, 604 727 572, jiri.blahunek@mdol.cz)

Autor článku: Převzato z: http://www.moravskedivadlo.cz/