28.03.2017 15:26

Moravské divadlo Olomouc: konkurz (sólista souboru opery a operety)

Ředitel Moravského divadla Olomouc, p. o., Mgr. Pavel Hekela a umělecký šéf souboru opery a operety Mgr.art. Miloslav Oswald vyhlašují konkurz na obsazení místa: sólista souboru opery a operety, hlasový obor: tenor.

úvazek 1,0 s nástupem od 01.09.2017 nebo podle dohody

Podmínky:

  • přednes tří skladeb / árií různého charakteru a období, příp. žánru
  • odpovídající vzdělání

Termín konkurzu:  pátek  2. 6. 2017 od 10 hodin na jevišti MDO

Přihlášku, životopis a konkurzní repertoár zašlete do 20. 5. 2017 poštou na adresu:
Mgr.art. Miloslav Oswald, Moravské divadlo Olomouc, tř. Svobody 33, 779 00 Olomouc nebo elektronicky na adresu: miloslav.oswald@mdol.cz

V případě, že uchazeč nemá vlastní klavírní doprovod, je nutno zaslat party klavírního doprovodu konkurzního repertoáru a dostavit se s časovým předstihem na zkoušku s divadelním korepetitorem.

Autor článku: Převzato z: http://www.moravskedivadlo.cz/