30.01.2004 00:00

Motýlí efekt na scéně Národního divadla

Neustálá a věčná interakce, vztah a vzájemné propojení všeho známého i nepoznaného nezávisle na prostoru a času. Je to lidský život, neuchopitelná lidská duše…

 

Za tímto bizarním názvem se skrývají tři tituly: Ways, Imprint a Stamping Ground choreografů Petra Zusky, Shawna Hounsella a Jiřího Kyliána.

Umělecká tvorba šéfa baletu Národního divadla Petra Zusky se v tomto večeru dostává do zajímavé konfrontace s dílem Kanaďana Shawna Hounsella a slavného českého rodáka Jiřího Kyliána.

 

Ways – je tolik pocitů, myšlenek, nadějí, které nás obklopují, pohlcují, vstupují do nás a vystupují zase ven, aby trochu jiné a jinak zapůsobily jinde. Jako je vesmír nabitý nespočetným množstvím vztahů, které se jeví jako nekonečné, také my žijeme v nekonečném množství spojení a kontaktů mezi každým z nás, i když někdy vypadají, že se navzájem míjejí… Kráčíme po mnoha cestách a zkoušíme nalézt správný směr, ale žádná z cest není správná či špatná, protože každá vede dál a právě pohyb znamená, že žijeme… Ale kdo ví, kam nás všechna hnutí vedou?! Avšak jestliže zakoušíme pocit nekonečného putování a proměny cest, pak také možná existuje naděje na nepomíjivost…

Imprint – svět je plný složitých a vzájemných vztahů, které jsou naplněny hodnotami očividnými i zdánlivými, vědomými i podvědomými, materiálními a duchovními…, každý prožitek obsahuje celou škálu procesů, které mění výpověď o věcech a událostech kolem nás v závislosti na tom, jak je my nahlížíme. Tato světélka reflexe odkrývají část světa kolem nás, jeho prostor a čas, který ačkoliv aktivně konkretizujeme, přesto zůstává prchavý. Uprostřed tohoto věčného procesu – pohybu nahlížení světa a nás samotných, tvoříme své postoje, představy, vztahy, reakce a spojení… a své prožitky zanecháváme za sebou jako záblesky odhalování nekonečného prostoru poznávání, jako stopy našeho pohybu k naplnění času…

Stamping Ground – je název již vytvořené choreografie, která vznikla pro NDT v roce 1983. Choreografie byla vytvořena za velmi úzké spolupráce s každým tanečníkem, na něhož  Jiří Kylián doslova “ušil” každý krok podle jeho vlastní osobitosti a míry instinktu ve vztahu k času, prostoru a k ostatním tanečníkům na jevišti navzájem. Tato choreografie je dílem inspirace, kterou získal Kilián během své návštěvy severní Austrálie v roce 1980. V důsledku této cesty poznal neobyčejnou techniku aboriginských tanců. Nechtěl však tyto tance a obřady kopírovat, spíše jejich model použil jako prostředku k vytvoření nového slovníku, který mu v mysli vyvstal z jejich konceptu. Unikátní významy, skryté v těchto tancích, jsou zachovány více než padesát tisíc let a objevování tohoto “úsvitu dějin” je stejně vzrušující pro antropology,sociology, filozofy… i tanečníky a diváky.    

 

Balet Národního divadla uvádí 14. února 2004 na scéně ND v 17.00 a 20.00.

 

Nechte se na chvíli zlákat tichou mocí „filozofie v pohybu“, která dokáže zapůsobit a strhnout. Nezachytitelný „vzhled“ této moci má sílu a podobu proměny, která připomíná metamorfózu - Motýlí efekt.

 

Jste srdečně zváni.

 

Helena Bartlová

Tisková mluvčí baletu ND

Anenské nám 2

112 30 Praha 1

Tel.: +420 221 080 206

Fax: +420 222 222 042

h.bartlova@narodni-divadlo.cz

Autor článku: příspěvky veřejnosti