02.03.2017 10:56

Možnosti nezávislého kurátora – workshop

Možnosti nezávislého kurátora: Potenciál a praxe spolupráce nezávislých profesionálů a divadelních institucí

Workshop s Goranem Injacem, uměleckým ředitelem Divadla Mladinsko (SLO)

Datum: pátek 17. 3. 13-17h + sobota 18. 3. 10-13h
Místo: Alfred ve dvoře, malý sál (Fr. Křížka 36, P7)
Poplatek: 1500,-Kč

Inscenační projekty s širším společenským dopadem můžou vznikat tehdy, když kurátor skloubí silné ideje a progresivní přístup nezávislých současných umělců s finanční a produkční podporou již existujících uměleckých institucí (často vnímaných jako konzervativní a neochotné začleňovat nové umělecké přístupy a zapojovat se do společenské debaty).

Na konkrétních příkladech zapojení uměleckých institucí do sociálních a společensky kritických projektů tento workshop řeší otázky jako:

  • Jak můžou nezávislí umělci spolupracovat s institucemi
  • Jak provádět výzkum možností uměleckého aktivismu
  • Jak využít potenciálu velké divácké základny uměleckých institucí jako relevantní oblast pro vytvoření veřejné debaty
  • Jak analyzovat vlastní aktivity a určovat umělecké priority
  • Jaké jsou hlavní překážky a strategie jejich překonávání

Dvoudenní workshop je určený primárně dramaturgům, kurátorům, uměleckým ředitelům stejně jako tvůrcům a zainteresovanému publiku především z ČR a dalších zemí střední Evropy.

Workshop povede v angličtině Goran Injac, současný umělecký ředitel významného, společensky kritického a provokativního divadla Mladinsko v Lublani. Injac působí také jako nezávislý kurátor inscenačních projektů, dramaturg, vysokoškolský pedagog a badatel.
Jako nezávislý kurátor působil Goran Injac na různých mezinárodních divadelních a uměleckých festivalech, v institutech, repertoárových divadlech i nezávislých kolektivech. V pozici dramaturga spolupracuje s režisérem Oliverem Frljićem (v Polsku, Slovinsku a Srbsku). Od října 2014 je uměleckým ředitelem lublaňského divadla Mladinsko. Spoluzakládal a je jedním z kurátorů EEPAP (East European Performing Arts Platform). V letech 2012-2014 byl kurátorem mezinárodních projektů a off-programu Národního divadla Stary v Krakově. Publikoval řadu článků, kritik a esejů v polštině, srbštině a slovinštině i v mezinárodních divadelních a uměleckých periodicích.

Kapacita workshopu je omezená!

Vstupenky je nutné předem zakoupit online na adrese: https://goout.net/cs/listky/festival-bazaar-workshop-s-goranem-injacem/gaab/