07.12.2006 00:00

Muzeum českého amatérského divadla v Miletíně

V miletínském zámku mají návštěvníci znamenitou příležitost zavzpomínat na chvíle prožité v hledišti i na jevišti. Ve vstupní části Muzea, otevřené v srpnu 2006, návštěvníka uvítá slon z pověstné tradiční inscenace vysockých ochotníků Cesta kolem světa za 80 dní, projde unikátní sbírkou opon se vznosnými alegorickými tématy, s Libušiným věštěním, s Praotcem na Řípu, ale i s vedutami vesnických návsí a panoramaty měst. Posléze vstoupí na repliku ochotnického jeviště, kde může ozkusit všechny jeho slasti. Zaslechne tam nejznámější monology, zkusit může obsluhovat historické přístroje na zvukové efekty a bude-li mít chuť, tak se i do kostýmu přistrojit.

Při té příležitosti se ve zkratce dozví o vývoji ochotnického jeviště a jeho zařízení a vzdát může hold všem, kdož dokázali vybudovat - troufám si říci - nejhustší síť kamenných divadel na světě. Nevěříte? Přijeďte se podívat do Miletína.

Podstatná část Muzea ovšem zatím čeká na svoji realizaci. Dalších pět sálů je naplněno prozatímní instalací. V nich je projektována expozice vývoje českého ochotnického divadla od folklorních tradic a scénických projevů lidové religiozity přes obrozenecké počátky po rozmach ochotnického divadelnictví až po naše dny.

Muzeum je přístupno denně po předchozím ohlášení na tel: 737 308 469 nebo e-mailu dserben@seznam.cz. Ozve se vám Divadelní soubor Erben, který za odborné pomoci NIPOS-Artama Muzeum k vaší potěše připravil.

Zdroj: Jiří Valenta, jiri-valenta@volny.cz

Autor článku: redakce