30.07.2010 00:00

Na festivalu v Jiráskově Hronově ožije část Databáze českého amatérského divadla

V centrum (nejen) amatérských divadelníků z celé České republiky a dalších zemí se již tento pátek 30. července po osmdesáté promění východočeský Hronov. Divácky hojně navštěvovaný festival Jiráskův Hronov patří k nejdéle fungujícím přehlídkám na světě – tuzemští ochotníci pak účast na této přehlídce vnímají jako metu svého snažení. Za zmíněných 80 let se jich na jevištích, improvizovaných scénách i workshopech vystřídalo mnoho tisíc. Téměř všechny soubory, jež si vybojovaly zařazení do programu Jiráskova Hronova v předcházejících soutěžních přehlídkách, jsou i součástí budované Databáze českého amatérského divadla. Jedinečná otevřená databáze umístěná na adrese www.amaterskedivadlo.cz, mapující historii i současnost tuzemských ochotnických souborů, zároveň ilustruje fenomén, jímž české, moravské i slezské amatérské divadlo bezesporu je. Na budování elektronické a velmi podrobné databáze se ostatně podílejí i sami návštěvníci stránek.

Udivuje a těší nás, jak je databáze interaktivní, kolik lidí na ni reaguje a nabízí své znalosti a dokumentaci. Někdy jde o pár plakátků či fotografií, jindy získáme skeny či fotografie a programy ze čtyřiceti let života známého souboru,“ říká dr. Vítězslava Šrámková z Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS), které projekt realizuje. „Potěšující je, že máme ohlasy i ze zahraničí.  Jeden krajan z Austrálie nám zaslal část plakátků a fotografií po svém otci, který v době první republiky hrával v Plzni a v Červeném Hrádku u Plzně. A kupříkladu ze Slovenska se ozval někdejší člen učňovského loutkářského souboru a nabídl bohatou fotodokumentaci.“  Databáze ovšem nemíří pouze do minulosti. Hlásí se stále více mladých začínajících souborů, které za sebou mají dvě či tři inscenace a rádi by se staly součástí databáze.

V současné době čítá databáze na 80 000 hesel, dokumentů a fotografií mapujících soubory, osobnosti, přehlídky, organizace a další. Z toho více než 36 tisíc tvoří fotografie a přes deset tisíc texty jako jsou recenze či citace z recenzí, články nebo soupisy repertoáru. I teprve od nedávna fungující možnost nahrávat videa začali již návštěvníci stránek využívat a archiv v současné době skýtá bezmála 50 videí. Velmi využívanou součástí databáze je interaktivní mapa, která umožňuje zájemcům pátrat v divadelní minulosti 9 000 měst a obcí. Mapa je umístěná také na http://www.theatre-heritage.cz/cs/th-ad-gmap.

Databáze českého amatérského divadla je součástí projektu „Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla“, který je realizován za podpory Finančních mechanismů EHP/Norska. Držitelem grantu je Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Národním informačním střediskem pro kulturu. Součástí projektu je rovněž archiv největší světové přehlídky scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale a vytvoření databáze divadelní fotografie na internetu. Více informací je k dispozici na stránkách www.theatre-heritage.cz.

Zdroj: office@s-m-art.com

Autor článku: redakce