27.01.2017 14:30

Nadace Život Umělce: výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků

Správní rada Nadace Život Umělce vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2017 (využitelné na projekty konané v r. 2017) na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly.

Výzva je vyhlášená počínaje 1. lednem 2017 a končí 28. února 2017.

Správní rada nadace bude hodnotit pouze všechny žádosti doručené v rámci uvedeného termínu vyhlášené výzvy a obsahově i formálně úplné – viz  Pokyny pro vyplnění žádosti NŽU 2017 1.1

Formulář žádosti pro fyzické osoby: form_fo_2017
Formulář žádosti pro právnické osoby: form_po_2017

Autor článku: Převzato z: http://www.nadace-zivot-umelce.cz/