11.05.2018 07:34

Národní divadlo moravskoslezské: konkurz (členové operního sboru – tenor, alt, bas)

Hudební ředitel opery NDM vypisuje konkurz do operního sboru na místa členů operního sboru - hlasové obory:

  • tenor prac. úvazek 1,0
  • alt prac. úvazek 0,5
  • bas/baryton prac. úvazek 1,0 zástup po dobu dlouhodobé PN

Datum konání konkurzu: 5. 6. 2018
Hodina konání konkurzu: 13,00 hod
Místo konání konkurzu: Divadlo Antonína Dvořáka Smetanovo nám. 3104/8A, 702 00 Ostrava ve sborovém sále

Předpokládaný datum nástupu do PP: 1. 9. 2018 (příp. dle dohody)

Kvalifikační předpoklady: Ukončené minimálně střední odborné vzdělání (konzervatoř)
Požadavky: 2 písně / árie kontrastního typu (z toho jedna v českém jazyce)

Písemné přihlášky zasílejte do 1. 6. 2018 na níže uvedenou adresu: Alena Golatová, tajemnice opery Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace Čs. legií 148/14 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava nebo e-mailem alena.golatova@ndm.cz
K přihlášce přiložte strukturovaný životopis.

Autor článku: Převzato z: www.ndm.cz/

Příležitosti v ČR

23.01.2019

Překladatelská dílna DILIA 2019: stipendia pro mladé překladatele z italštiny

V letošním roce pořádá DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura již popatnácté překladatelskou dílnu. Workshop je určen začínajícím překladatelům z řad studentů filologických oborů, divadelních škol a dalších studujících, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty. Překladatelská dílna DILIA je v letošním roce zaměřena na oblast současné italské dramatiky. Smyslem překladatelské dílny je přiblížit účastníkům problematiku překladu divadelního textu. Každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru.

23.01.2019

Festival Performance Crossings 2019 – výzva pro umělce

Cross Attic & galerie Holešovická Šachta vyhlašují otevřenou výzvu pro umělce k příležitosti prezentování tvorby na festivalu performance artu Performance Crossings, který proběhne od 15. do 18. května 2019 v Praze.

23.01.2019

Dokumentární divadlo jako kreativní nástroj výuky: interaktivní dílna pro pedagogy

Dílna je určena všem pedagogům s odvahou objevovat nové kreativní postupy. Účastníci zjistí, co to dokumentární divadlo je, jaká je jeho poetika, jakým jazykem hovoří. Sami také formulují svá témata, která vnímají jako aktuální a budou hledat pro ně vhodný divadelní jazyk. Závěr praktické dílny je věnován diskuzi týkající se propojení postupů dokumentárního divadla a výukového programu vybraných předmětů základních a středních škol.