12.01.2018 09:32

ND TALKS – debaty na Nové scéně

Na jaře jsme pro vás v rámci doprovodných programů ND+ připravili pokračování cyklu ND TALKS. Jde o přednášky tematicky vztažené k novým inscenacím, k právě probíhajícím výstavám, nebo obecně k uměleckému směřování Činohry ND. Přednášky a následné diskuse se konají vždy ve foyer Nové scény od 18:00 a jsou zdarma.

15. 2. 2018 Pavel Kappel: Sýkorovy letenské komíny – radikální výtvarný názor nad Prahou

Historik umění Pavel Kappel pohovoří o mozaice Zdeňka Sýkory na letenských komínech – tedy o největším umělcově díle z období struktur šedesátých let.
Černo-bílá mozaika na odvětrávacích komínech Letenského tunelu vzbuzuje respekt nejen svými rozměry, ale i datem vzniku. Její autor realizoval v centru hlavního města těsně před začátkem normalizace výtvarné dílo, založené na originálním pojetí obrazové výstavby. Již tehdy mu získalo uznání v zahraničí a zároveň bylo důvodem, proč krátce po dokončení letenské zakázky nesměl doma na dlouhou dobu veřejně vystavovat. V čem tedy spočívá opravdová hodnota Sýkorových struktur, jak k nim ve své tvorbě dospěl a – jaká je skutečná role počítače v tvůrčím procesu?

20. 2. 2018 Národní divadlo a kulturní dědictví dnes

Národní divadlo má být nositelem národního kulturního dědictví i výsostným prostorem pro svobodnou uměleckou tvorbu. Je to slibná provokace? Anebo nesplnitelný paradox?
A ptát se lze dál: Jak takové zadání naplnit v dnešní politicko-společenské situaci? A co chápeme jako své národní dědictví? Jaké dědictví potřebujeme umělecky převzít, aktualizovat, zvědomovat, reinterpretovat? Jaká historická paměť v nás vyvolává emoční odezvu, kvasí v nás a bublá? Jak tyto emoce umělecky kultivovat, jak o nich přemýšlet? Co z naší minulosti nás vlastně ovládá? Potřebujeme vůbec národní sebeujištění a potřebujeme o něj pečovat uměleckými prostředky? Anebo své kulturní stereotypy naopak potřebujeme narušovat a měnit se uměním? Co tím získáváme a co ztrácíme? A jakou budoucnost tak utváříme?
Večer, ve kterém názory přizvaných odbornic a odborníků budou jen předehrou pro společnou diskusi na dané téma. Pomozte nám porozumět poslání Národního divadla, porozumět kulturnímu prostoru České republiky ve 21. století, uprostřed měnící se Evropy a jejích sociopolitických vztahů.
Moderuje: Alice Koubová
Účastníci: Yvona Kreuzmannová, Marta Ljubková, Jolana Matějková, Ondřej Lánský
Délka: 90 min

26. 3. 2018 Radek Malý: Proč a jak znovu překládat Goethova Fausta

Inscenace obou dílů Goethova Fausta, kterou pro Stavovské divadlo připravil režisér Jan Frič s dramaturgy Martou Ljubkovou a Janem Tošovským, jistě vyvolá diskuse i stran nutnosti nového překladu tohoto velkolepého literárního díla. Překladatel Radek Malý se pokusí představit pozadí úvah o celém projektu a nastíní způsob, jakým postupoval. Také se na konkrétních ukázkách pokusí doložit, v čem je jeho překlad víc „divadelní“ než „literární“.
Radek Malý (narozen roku 1977 v Olomouci) je spisovatel, překladatel a vysokoškolský učitel. Autor několika sbírek poezie a knížek pro děti, rovněž rozhlasových her, učebnic a odborných publikací. Přeložil krom jiného libreta oper Jeníček a Mařenka a Kouzelná flétna, autorsky se podílel na libretu opery Čarokraj. Za svou tvorbu získal například Cenu Jiřího Ortena (za sbírku Vraní zpěvy) či dvakrát Magnesii Literu (za sbírky Větrní a Listonoš vítr).
Upozornění: tato přednáška výjimečně začíná v 18:30

27. 4. 2018 Michael Romancov: Kam se ten svět řítí?

Kam se ten svět řítí? To ho nikdo neřídí? A nešlo by to zastavit? Kdy nastane slibovaný konec dějin? Takové a podobné otázky si často klademe při pohledu na chaotickou současnost. Znepokojivý fenomén migrace, první hmatatelné důsledky klimatické změny, vzestup nových ekonomických, politických a vojenských mocností… Svět je v pohybu a my si s tím často nevíme rady. A tak právě o radu budeme moci požádat geopolitologa Michaela Romancova, který se přijde podělit o své poznatky o stavu současného světa. Po přednášce následuje repríza inscenace Jiřího Adámka Nová Atlantida, která se na tytéž problémy pokouší dívat z uměleckého hlediska.
Michael Romancov (narozen roku 1969 v Praze) působí na katedře politologie Institutu politologických studií FSV UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Přispívá do řady českých periodik. Absolvoval Pedagogickou fakultu, Filozofickou fakultu a Fakultu sociálních věd UK.
Délka: cca 50 min + diskuse

www.narodni-divadlo.cz

Autor článku: Převzato z: www.narodni-divadlo.cz