05.03.2018 10:22

Nezávislý divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten uvede českou premiéru Moliérovy hry Psyché

Nezávislý divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten uvede 17. 3. ve VILE Štvanice českou premiéru Moliérovy hry Psyché pod názvem Krása střídá nádheru. Tato Moliérova hra se řadí mezi jeho nejlepší díla, přesto ale nebyla dosud přeložená do češtiny a tedy ani inscenována. Pro Geisslers přeložila hru z francouzštiny dramaturgyně Helena Kebrtová. Soubor však k předloze přistoupil velmi autorsky. Bude zkoumat především téma krásy a manipulace.

Původní hra patřila do žánru tzv. tragikomedie-baletu, Molière na ní spolupracoval spolu s dalšími dvěma autory – Pierrem Corneillem a Philippem Quinaultem, hudbu složil Jean-Baptiste Lully. „S Geisslers nikdy neděláme rekonstrukce, barokem se pouze inspirujeme, ale vytváříme moderní divadlo. Na Moliérově textu sledujeme téma krásy, ale v současné společnosti. Co krása znamená, jak nás ovlivňuje, jak námi manipuluje. Manipulace je také další důležité téma. Inscenaci jsme dali podtitul božská tragikomedie, protože chceme sledovat bohy – ne jen ty antické, ale jejich současné transformace a to, jak zasahují do našich životů,“ říká o inscenaci režisér Petr Hašek.

V tvorbě Geisslers vždy hrají důležitou roli všechny složky divadla a nejinak tomu bude i v inscenaci Krása střídá nádheru, která kombinuje pohybové, činoherní, loutkové i hudební divadlo. Hudbu k této inscenaci složil současný český skladatel a umělecký vedoucí souboru Ensemble Damian Tomáš Hanzlík: Tragikomedie-balet je opulentní dvorská forma kombinující činohru, operu a balet. Ale my máme jen 6 herců, kteří musí všechny tyto původně oddělené složky zastat, včetně instrumentálního doprovodu. Vytvořil jsem novodobou edici rozsáhlé partitury Lullyho hudby k Psyché a pak z ní vybral ty nejzajímavější fragmenty. Pro inscenaci je pak bylo třeba přeinstrumentovat, odzdobit od koloratur, zasmyčkovat… Používám pro tento styl označení neobarokní minimalismus. Důležité pro mne bylo, aby Lullyho duch byl v hudbě přítomen, i když je často k nepoznání  aktualizovaný. To je také podstatou stylu Geisslers.“

Přesto, že je Molière autor v Česku velmi známý a oblíbený, jeho tragikomedie-balet Psyché doposud nebyla přeložena do češtiny. Dramaturgyně souboru Helena Kebrtová hru přeložila a pro potřeby inscenace přebásnila a nově napsala texty písní a dodává: „Většina textu, který se v inscenaci objeví, je tentokrát co nejvěrnější překlad vybraných pasáží původního díla, jen místy jde o volnější přebásnění, výjimečně o nový přidaný text, mluvené části respektují původní veršovou formu, písňové texty jsou aplikované na vybrané části upravené původní Lullyho hudby. Myslím, že jsme textově už dlouho nebyli tolik věrní originálu…“

Příběh o kráse, která svedla samotného Amora. O kráse, která ženy uráží a muže dovádí k šílenství. Adaptace nesmrtelného příběhu o Amorovi a Psyché vás zavede do světa bohů a jejich výstředních her.

Molière | Kebrtová | Lully | Hanzlík | Geisslers
KRÁSA STŘÍDÁ NÁDHERU
Božská tragikomedie

Režie: Petr Hašek
Překlad a přebásnění původního textu, dramaturgie: Helena Kebrtová
Úprava: Helena Kebrtová a Petr Hašek
Hudební transkripce, hudba a hudební nastudování: Tomáš Hanzlík podle Jean-Baptisty Lullyho
Scéna a kostýmy: Jitka Nejedlá a Ján Tereba
Choreografie: Kamila Mottlová
Autoři původní hry: Molière, P. Corneille. P. Quinault

Hrají a zpívají: Venuše – Alena Hladká | Amor – Petr Šmíd | Psyché – Michaela Váňová
Jupiter – Martin Bohadlo | Aglóra, sestra Psyché/Grácie – Tereza Bortlová | Cidippa, sestra Psyché/Grácie – Simona Jindráková

Premiéra: 17. 3. 2018 ve 20:00 ve VILE Štvanice v Praze | 1. repríza 8. 4. | 2. repríza 29. 4.

facebook.com/geisslers | geisslers.cz | vilastvanice.cz

Autor článku: Nicola Škvarová