03.05.2022 13:37

Nominujte na Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury

Návrhy na udělení ceny mohou předkládat odborné instituce, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby působící v daném oboru a orgány státní správy a samosprávy.

Návrh musí být zpracován na formuláři návrhu. Příloha musí obsahovat podrobnou charakteristiku osoby či díla, z níž bude patrný výjimečný tvůrčí nebo interpretační počin nebo přínos pro rozvoj příslušného oboru.

Uzávěrka: 31. 5. 2022

Podrobnosti

Autor článku: převzato z: https://www.culturenet.cz/