16.05.2023 13:30

Novinkou souboru Tantehorse je inscenace Piece of Pleasure

Soubor Tantehorse obnažuje palčivé otázky současnosti skrze specifickou tělesnost počítající s riskem a odevzdáním se. Pro diváka s otevřenou myslí a imaginací tak jejich představení představují silný zážitek. A nejinak tomu bude 22. května při premiéře novinky Piece of Pleasure v Ponci – divadle pro tanec. Generační výpověď o stavu bytí, kde krize jako status quo nehledá řešení ani překonání, je inspirována postaktivismem myslitele Baya Akomolafa, ex-buddhistickou mniškou Kairou Jewel Lingo a obrazy umělecké dvojice Muntean a Rosenblum. 

Jak bychom identifikovali krizi, kdyby měla lidskou podobu? Jak by vypadala, přemýšlela, komunikovala? Společně se sedmi performery obnažujeme její tělesnost, noříme se hluboko do ran svědčících o našich naplněných životech. Oddáváme se prožitku. Setkáváme se tváří v tvář s krizí v uzavřené místnosti, vyčkáváme, hrajeme si, nikde nemusíme za hodinu být. Objímáme se. Spíme spolu, nad ránem kouříme. Setrváváme, jsme, odevzdáváme se zjizvenému tělu v naději, že se “něco” stane. Praktikujeme víru v ono “něco”, stejně jako víru, že i “nic” může být výsledkem.

Autorkami konceptu a choreografie jsou Miřenka Čechová a Markéta Vacovská, které inscenaci Piece of Pleasure také režírovaly. Spolutvůrci jsou sami performeři: Aneta Bočková, Tereza Holubová, Kateřina Jabůrková, Daniela Kolková, Andrej Lyga, Eduard Adam Orszulik a Vi Tranová. „K dramaturgické spolupráci jsme přizvali italského choreografa, dramaturga a inspirátora Mirka Guida, který má za sebou úspěšnou kariéru v Cullberg Ballet, Dansens Hus Stockholm, Work Space Brussels, PACT Zollverein, Summer Studios Rosas ad.,“ doplňují k aktuální novince Miřenka Čechová a Markéta Vacovská a upřesňují, co diváky na Piece of Pleasure čeká: „Sedm mladých performerů zabývajících se možnostmi alternativní existence v současném světě, živá hudba Vi Huyen Tran, monstrózní obrazy plné nedosažitelného potěšení, posvěcené rány, které uctíváme.“

O autorech:

Soubor Tantehorse se kontinuálně zabývá autorskou tvorbou tanečně-pohybových, multižánrových a dokumentárních projektů se silným důrazem na aktuální společenskou problematiku. Jeho doménou je přesah do dalších uměleckých žánrů (film, výtvarné umění, performativní umění, instalace a happeningy), experiment s formou (např. varianty tanečních site-specific, dokumentární únikové hry, propojení storytellingu a tance, přednášek a představení) a snaha o permanentní vývoj a hledání nových výrazových prostředků v současném divadelním prostředí.

Miřenka Čechová je performerka, režisérka, choreografka, vytvářející autorské projekty na poli docu-dance, multimédií, cross-over. Dlouhodobě experimentuje s žánrovými přesahy, angažovanými tématy a autobiograficky laděným materiálem, jak v režijní, tak v performerské roli. Se souborem Tantehorse podporuje začínající performery kurátorovanou sérií Emergency Dances a dlouhodobými laboratořemi Tantelab. Je také spoluzakladatelkou souboru Spitfire Company a dramaturgyní Laterny Magiky.

Markéta Vacovská je choreografka, tanečnice a performerka. V Česku spolupracovala např. s Divadlem Kolonie, Studiem Hrdinů, souborem Tantehorse, Cirkusem Mlejn, Cirkusem TeTy či Žongléros ansámblem. Je členkou souboru Spitfire Company, s nímž jako interpretka či choreografka vytvořila přes desítku inscenací. Za inscenaci One Step Before the Fall obdržela mnohá česká i zahraniční ocenění. V roce 2020 uvedla svůj autorský projekt Odloučení, který vznikl z autorčiny potřeby mluvit o tabuizovaném tématu, jakým je ztráta dítěte. Za inscenaci získala v roce 2021 ocenění v rámci festivalu Česká taneční platforma, a to za výjimečný počin a interpretaci. Projekt byl zařazen do širších nominací cen Thálie 2021.

Projekt Piece of Pleasure vznikl v koprodukci s divadlem Ponec a za podpory Ministerstva kultury ČR, hlavního města Praha, Státního fondu kultury ČR, Micro and Macro Dramaturgies in Dance a Programu Evropské unie Kreativní Evropa a Vintage Room 31.

https://divadloponec.cz/cs/piece-pleasure

 

Autor článku: Markéta Faustová, vizuál (c) Michaela Karásek Čejková