25.08.2017 10:15

Odbory a vedení Národního divadla se stále nedohodly, stávková pohotovost trvá

Sboristé Národního divadla, kteří vyhlásili 8. června stávkovou pohotovost, se dosud nedohodli s vedením české první scény na kolektivní smlouvě. Do vyjednávání mezi ND a odborovou organizací má vstoupit zprostředkovatel. Na něm se však strany sporu zatím neshodly. Bude-li jednání neúspěšné, jsou odboráři připraveni ke stávce. ČTK o tom informoval předseda Unie profesionálních zpěváků v ČR Jakub Hrubý. Spor se týká asi šesti desítek lidí, divadlo má víc než 1300 zaměstnanců.

Mluvčí ND Tomáš Staněk uvedl, že ve sporu jde o specifikaci a náplň pracovní doby některých skupin zaměstnanců. Odbory hovoří o dlouhodobé diskriminaci zaměstnanců a nerovných pracovních podmínkách v ND. Proto požadují, aby do nové kolektivní smlouvy vedení zaneslo maximální počet 30 výkonů, tedy zkoušek nebo představení, měsíčně. Například členové orchestru podle smlouvy mohou odehrát maximálně 22 výkonů za měsíc, zatímco sboristé zpravidla k 18 představením musejí absolvovat dalších 20 zkoušek.

Vedení ND navrhlo, aby se role zprostředkovatele zhostila advokátka Milada Škvainová. Podle odborů nesplňuje podmínku nestrannosti, protože s pracovněprávními vztahy radila divadlu už v minulosti. Odbory nabídly, aby vyjednávání vedl advokát Tomáš Těmín. S ním zase nesouhlasí vedení ND s tím, že mu chybí odbornost v divadelní sféře.
„V případě, že se strany na osobě zprostředkovatele nedohodnou, k návrhu kterékoliv ze stran určí zprostředkovatele ministerstvo práce a sociálních věcí. Příslušný návrh tak může podat nejen Národní divadlo, ale rovněž odborové organizace. Národní divadlo má návrh podání připraven, čeká však na doložení nezbytných dokumentů ze stran odborových organizací," sdělil dnes ČTK mluvčí Staněk.

Spor se týká šedesátky sboristů, ND má 1315 zaměstnanců. Z toho 42 herců, 79 tanečníků, 159 zpěváků a 246 hudebníků. Ostatní umělecký personál tvoří 61 lidí, umělecko-technický personál 377 lidí, technické a servisní složky tvoří 209 lidí a 142 zaměstnanců pracuje v administrativě včetně marketingu.

Odborové organizace jako druhá smluvní strana v kolektivním vyjednávání trvaly na sjednání jediné kolektivní smlouvy. Podmínky obecné kolektivní smlouvy již byly se všemi odborovými organizacemi dohodnuty, stejně tak jako podmínky profesních příloh, s výjimkou příloh zohledňujících práci sborů ND a sborů Státní opery. V této oblasti vznikl mezi stranami kolektivního vyjednávání spor.

Zřizovatelem příspěvkové organizace Národní divadlo je ministerstvo kultury. „Příspěvkové organizace, jejichž je ministerstvo zřizovatelem, jsou samostatně hospodařící instituce se samostatným managementem, který je plně kompetentní k řešení všech situací," uvedla mluvčí ministerstva Simona Cigánková.

http://www.narodni-divadlo.cz/

Autor článku: ČTK: jir, rot