19.04.2002 00:00

On-line databáze bibliografického oddělní Divadelního ústavu

V září 1996 začalo obnovené bibliografické oddělení Divadelního ústavu zpracovávat články o českém i světovém divadle v automatizovaném knihovnickém systému KP-SYS.
Domácí odborný divadelní tisk byl do databáze zpětně vyexcerpován od roku 1990. Divadelní periodika, která dosud nebyla bibliograficky zpracována, jsou postupně excerpována kompletně od počátku vydávání ( např. Ochotnické divadlo / Amatérská scéna od r. 1955). Články z deníků a vybraných periodik kulturního zaměření jsou v databázi od sezony 1996/97. Z vybraných zahraničních časopisů jsou podchycena všechna bohemika a výběrově články o zahraničním divadle. Celkem bylo dosud sledováno 170 domácích a 60 zahraničních titulů.
Databáze zpřístupněná on - line na webových stránkách www.divadelni-ustav.cz vám umožní jednoduchým způsobem vyhledávat články o divadelním dění doma i ve světě.V současné době obsahuje přes 77 000 záznamů článků. Seznamy zpracovaných periodik v databázi i v bibliografických kartotékách najdete na naší webové stránce i na liště u vyhledávacího formuláře článkové databáze.

Vyhledávání v on-line článkové databázi na www.divadelni-ustav.cz

Vyhledávání probíhá nad daty v knihovnickém systému KP-SYS. Po otevření databáze se nabídne vyhledávací formulář, kde do jednoho či více polí zadáte váš požadavek.

  Vyhledávat můžete podle následujících údajů:

 • Slovo z názvu článku
 • Autoři, interpreti
 • Předmět, klíčové slovo
 • Akce, festivaly
 • Inscenace
 • Divadlo
 • Periodikum, sborník
 • Datum vydání
  Výběr lze dále zúžit nebo rozšířit zadáním druhu článku, typu dokumentu a původem zdroje, kde se nabízejí následující možnosti:

 • Druh článku: Libovolné - Recenze - Referát - Rozhovor - Portrét - Nekrolog
 • Typ dokumentu: článek - článek ve sborníku
 • Zdroj: české - zahraniční

Výsledkem hledání je průběžně číslovaný abecední seznam záznamů článků na zadané téma. Záznamy jsou zkrácené, kliknutím na nabídku úplné zobrazení dostanete citaci celých záznamů. Seznam je rozdělen na jednotlivé stránky po 20 záznamech, kde se vždy v hlavičce a v zápatí uvádí celkový počet vyhledaných záznamů a počet stránek, do kterých byl výsledek rozdělen.

Přímo k vyhledávacímu formuláři on-line databáze jsou připojeny hlavní zásady pro vyhledávání. Připojena je i komplexní nápověda, která je přístupná ze všech fází vyhledávání. Odtud jsou také dostupné seznamy zpracovaných periodik v databázích i v lístkových kartotékách bibliografického oddělení (obsahují záznamy článků z let 1858 - 1990)

Dotazy a připomínky

On-line databáze bibliografie DÚ byla stejně jako on-line katalog knihovny testována v rámci Divadelního ústavu. Některé dotazy a připomínky se týkaly obou databází a jsou popsány v části věnované katalogu knihovny. Na tomto místě si dovolujeme uvést a zodpovědět už jenom ty, které se týkají výhradně bibliografické databáze.

Lze se z bibliografických záznamů dostat na plné texty článků? Dosud NE. Tuto službu chceme v budoucnosti poskytovat, musíme ale nejdříve vyřešit technické problémy s tím spojené.

Jaký časový údaj můžeme zadat pro vyhledávání? Vyplněním více údajů do jednoho či více polí bere vyhledávač jako tzv. logický součin, tj. musejí být splněny všechny podmínky a nikoli jedna nebo druhá. Např. zadáme-li do pole datum vydání "1998 1999", budou se vyhledávat články, které vyšly v roce 1998 a zároveň v r. 1999, což by přineslo nulový výsledek. Do tohoto pole proto zadáváme jen jeden rok. Pokud ale chceme např. referáty o inscenacích jednoho divadla v konkrétní sezoně, zadáme do pole Předmět, klíčové slovo sezona 1997/1998 a dostaneme jen inscenace této sezony, nebo premiéry jednoho divadla či všech divadel, zadáme premiéry 1997/1998.

Hledám-li článek z období před rokem 1996, znamená to, že se u vás nenajde? NE. Požadované články můžete vyhledat v našich dalších bibliografických zdrojích, zejména v lístkových kartotékách přístupných v našem oddělení, které obsahují více než 300 000 záznamů článků z let 1858 - 1990.

Autor článku: redakce