08.12.2014 12:31

Operné sondy – nová kniha esejí o slovenskej opere

Vo vydavateľstve Asociácia CORPUS vyšla kniha esejí operného režiséra Martina Bendíka s názvom Operné sondy.

Zbierka esejí pod názvom Operné sondy z pera operného režiséra Martina Bendika je originálnym pohľadom do sveta slovenskej opery. Autor kriticky, v rôznych diskurzných podobách približuje čitateľovi problémy opery na Slovensku v historickom kontexte. Historiografické kapitoly striedajú kapitoly analytické a tie zas state beletristické. Venuje sa reflexii historigrafie, viacnásobným „začiatkom“ operného divadelníctva v Prešporku/Bratislave, skutočným začiatkom tvorby v opere SND v tridsiatych rokoch, neutíchajúcim polemikám ohľadom postáv Básnika a Dvojníka v Krútňave, opernodramaturgickému zjavu zvaný Juraj Beneš a vnímaniu divadelného predstavenia ako komplexného hudobnodivadelného vnemu. Kapitoly spája ústredná problematika mýtizácie a demýtizácie opernej histórie  a jej (ne)dešifrovateľnosť v rámci reflexie. Tento druh polemického diskurzu zaplňa prázdne miesta v našej odbornej literatúre a prispieva k „rozbíjaniu“ klišéovitého obrazu našej opery.

Autor článku: Převzato z: www.theatre.sk

Operné sondy – nová kniha esejí o slovenskej opere