07.05.2021 08:02

Opus musicum: konkurz (odborný redaktor/ka)

Opus musicum je jedním z nejdéle kontinuálně působících odborných hudebních periodik u nás. Od roku 1969 přináší odborné a publicistické texty reflektující především českou hudební kulturu v evropském kontextu.

Opus musicum je hudební revue zaměřená na čtenáře, kteří se v hudbě orientují a často je i jejich profesí. Obsah revue tvoří co nejvyváženější kombinace odborných studií a publicistických textů, přičemž studie nerezignují na čtivost, stejně jako publicistika neslevuje z důkladnosti a hlubšího vhledu do témat.

Tematicky stojí v centru pozornosti především vážná hudba od staré až po současnou. Striktní žánrové omezení ale v Opus musicum neexistuje, důležitý je způsob zpracování textu a jeho celková úroveň. Vítaná jsou také interdisciplinární témata – hudební divadlo, volná improvizace, hudba k filmu i počítačovým hrám, akustická ekologie apod.

Opus musicum vychází nepřetržitě od roku 1969 a patří tak k našim nejstarším hudebním časopisům. V současné době Opus musicum vychází čtyřikrát ročně, přičemž každé číslo obsahuje tři až čtyři odborné studie recenzované dvěma nezávislými recenzenty. To přináší možnost důkladného zpracování obsahu – podstatou jsou dobře vybraná i zpracovaná témata.

Dvoučlenná redakce pracuje ve složení šéfredaktor (v současnosti Boris Klepal) a odborný redaktor, kteří při práci s texty úzce spolupracují s korektorkou. Důležitá je jejich vzájemná součinnost. Oba redaktoři spolupracují při oslovování autorů, recenzentů i zajišťování materiálů, vytvářejí společně obsah každého čísla.

Odborný redaktor klade důraz na kvalitu, relevanci a původnost studií.

Nabízíme:

• tvůrčí a prestižní práci v redakci respektovaného hudebního periodika,
• možnost spoluutvářet obraz české hudební kultury,
• dlouhodobou spolupráci na DPP,
• odměnu měsíčně 10 000 Kč btto.

Požadované vzdělání a kompetence:

• ukončený Mgr. nebo Ph.D. stupeň VŠ studia,
• absolvent oboru hudební věda nebo ekvivalentního oboru,
• stylistické, redakční a editorské schopnosti,
• přehled o současné muzikologické produkci,
• schopnost aktivní komunikace s odbornou veřejností,
• schopnost práce v týmu,
• praxe v tištěných/online médiích vítána.

Předmět činnosti:

• zajišťování odborných studií a recenzí,
• komunikace s autory a recenzenty studií, provádění redakčních úprav, zajišťování formální správnosti textu i poznámkového aparátu,
• součinnost s šéfredaktorem, společná tvorba obsahu každého čísla.

Uchazeč předloží:

• návrh rozvoje odborné části časopisu,
• ukázku vlastního odborného textu v rozsahu 5 až 7 ns. ne staršího než 3 roky,
• strukturovaný profesní životopis.

Termín uzávěrky pro podání přihlášek: 31. 5. 2021

Požadované podklady pošlete na adresu opusmusicum@opusmusicum.cz.

Přijímací řízení proběhne ve dvou kolech:

1. kolo: hodnocení zaslaných podkladů – do 10. 6. 2021
2. kolo: ústní pohovor s vybranými adepty – 23. 6. 2021

Kontakt: Opus musicum, Krkoškova 763/45a, 613 00 Brno, opusmusicum@opusmusicum.cz, 725 593 460Výběrové řízení – odborný redaktor
Autor článku: Převzato z: culturenet.cz