18.12.2017 09:54

Oslavy založení JAMU vrcholí galakoncertem a novým vizuálním stylem

Janáčkova akademie múzických umění v Brně si připomene 70. výročí svého založení dvěma zajímavými způsoby. Celoroční a končící oslavy tohoto významného jubilea završí slavnostní galakoncert a představení nového jednotného vizuálního stylu této známé vysoké umělecké školy.

„Jak jinak než slavnostním koncertem by měly končit oslavy našeho velkého výročí,“ okomentoval mimořádný večer děkan Hudební fakulty JAMU a profesor Jindřich Petráš. V neděli 17. prosince se uskuteční slavnostní galakoncert věnovaný právě oslavám 70. výročí založení JAMU. V brněnském Besedním domě začne tento mimořádný večer v 19. 30 hodin a vystoupí na něm Janáčkův akademický orchestr (JAO) pod taktovkou profesora Jana Zbavitele spolu se sólistou Gunārsem Upatnieksem. Tento mezinárodně renomovaný kontrabasista a člen proslulých Berlínských filharmoniků je bývalým studentem Hudební fakulty JAMU, stávají či bývalí posluchači brněnské akademie tvoří také účinkující těleso.

Návštěvníci se mohou těšit na skladby Johannessa Brahmse, Nino Roty a samozřejmě Leoše Janáčka, od něhož zazní meziaktní hudba z opery Příhody lišky Bystroušky. V programu zazní také čtvrtá symfonie Harmonia mundi – res humana od profesora Leoše Faltuse a to k jeho 80. narozeninám. Kromě hudby se při tomto galakoncertu odehraje také na křest knihy Osobnosti Hudební fakulty JAMU, která je dílem profesorky Jindřišky Bártové a kolektivu.

Janáčkova akademie múzických umění v Brně přijala návrh nového vizuálního stylu pro další formování jednotné identity univerzity. Vstupuje tak do dalšího období svého úspěšného působení v oblasti uměleckého vzdělávání a zvelebování českého a evropského kulturního dědictví s novou, důstojnou, originální a nezaměnitelnou podobou své „značky“. Výsledný návrh nové komunikační strategie, s tím spojeného vizuálního stylu a loga instituce je výsledkem intenzivní spolupráce JAMU a studia NMDS. Na vývoji se tedy podílela širší skupina zástupců obou fakult, celoškolních pracovišť a profesionálních designérů.

„Nový vizuální styl není re-brandem, ale re-designem původní 70 let budované značky. Vychází ze zaměření školy na vzdělávání v oblastech dramatické a hudební tvorby, zohledňuje silnou autonomii obou fakult a jejich rovnocenně hrdé postavení je důvodem výsledného zdvojení a povýšení široce známého a používaného zkráceného názvu školy na JAMU,“ uvedl prorektor JAMU Richard Fajnor. Tento hlavní koncept je nesen poměrně otevřenou a variabilní formou grafiky postavené na mřížce/gridu vyskládané z liter opakovaného motivu zkratky JAMU.

Martin Kermes, jeden z kreativních ředitelů studia NMDS k výslednému návrhu také poznamenal: „…nejde primárně o Divadelní fakultu JAMU a o Hudební fakultu JAMU, ale o „JAMU a JAMU“. Pro potřebu vizuálního sjednocení aktivit školy bylo nezbytné přijít s generickým systémem, který bude ze základního loga vycházet a zároveň bude schopen reagovat i na budoucí proměny. Dalším poznávacím znamením akademie, které bylo třeba akcentovat, je maximální možný rozvoj talentovaného studenta, který by měl jít SVOU CESTOU, aby došel poznání. A nakonec, jde o múzickou instituci pojmenovanou po Janáčkovi, přijali jsme tedy nepovinný doprovodný prvek, který celou koncepci odlehčuje, činí ji hravou. POLIBEK MÚZY.“

Oslavy 70. výročí JAMU byly zahájeny 24. března 2017 slavnostním zasedáním akademického senátu, škola v jejich průběhu udělila dva čestné doktoráty proslulému divadelníku Eugenio Barbovi a věhlasnému opernímu režiséru Otto Schenkovi. Kromě toho se uskutečnila řada koncertů, studenti JAMU připravili celodenní velký program pouličního divadla nazvaný Leošovy stopy. JAMU vydala publikaci Vivat academia III přehlížející její bohatou historii. Tato moderní vysoká umělecké škola byla založena vládním nařízením 12.9 1947.

Ivo Medek, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

http://divadlonaorli.jamu.cz/