10.09.2018 12:26

Otevřená výzva pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021

Informujeme o Otevřené výzvě pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021, kterou dne 31. 8. 2018  vyhlásilo Ministerstvo financí, jako Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR. Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Bližší informace o výzvě a Pokyny pro žadatele a konečné příjemce naleznete na https://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy/2018/vyhlaseni-1-otevrene-vyzvy-fondu-pro-bil-2592

V současné době se dokončuje příprava programu „Kultura“ pro nové programové období 2014 – 2021. Vyhlášení prvních výzev se předpokládá na začátku 2. čtvrtletí roku 2019. Aktuální informace sledujte prosím na   www.eeagrants.cz.