30.11.2016 09:24

Pan Barvička učí děti zdravému životnímu stylu

Jak se správně starat o své zdraví učí děti ve věku šesti až osmi let na vybraných školách v MS kraji spolek THeatr ludem. Série tří výchovně-vzdělávacích lekcí vychází z principů terapie loutkou. Projekt probíhá od března letošního roku a v pátek 2. prosince se děti s Panem Barvičkou, hlavní postavou příběhu, setkají už naposled.

Na čtyřech základních školách v Ostravě, Bohumíně, Karviné a Frýdku-Místku probíhají od března výchovně-vzdělávací lekce zaměřené na oblast zdravotní prevence a podpory zdraví. Lektoři THeatru ludem, kteří dílny připravili, pracují s principy terapie loutkou. Hlavní hrdina příběhu – Pan Barvička – řeší v každé lekci určitý problém. Děti mu pak společně s lektory pomáhají hravým způsobem potíže řešit.
„Na základě dlouholeté zkušenosti jsme přesvědčeni, že hra a vlastní prožitek jsou pro děti mladšího školního věku mnohem efektivnější než běžná frontální výuka. Zpětné vazby, které máme od pedagogů, nám to jen potvrzují,“ říká lektorka Hana Volkmerová.

Cílem celého projektu je děti naučit, jak zdravě žít. Lektoři se s žáky během roku setkají celkem třikrát. V první dílně se věnovali zdravému stravování, pohybu a cvičení. Ve druhé přišla na řadu návštěva lékaře. Děti spolu s Panem Barvičkou překonávaly svůj strach z lékařské prohlídky. A na posledním setkání se děti naučí, jak poskytnout první pomoc.
„Formou hry dětem ukazujeme, jak je možné být zodpovědný vůči sobě i vůči druhému člověku. Díky metodickým listům, které od nás děti po každé dílně získají, se navíc můžou k probraným tématům vracet,“ dodává Hana Volkmerová.

Terapie loutkou organizuje THeatr ludem už víc než deset let. Práce s loutkovou postavou Pana Barvičky ukazuje cestu, jak se skupinou dětí mladšího školního věku otevřeně a bez problémů komunikovat. Loutka není učitelem, ale kamarádem a partnerem dětí. Jsou pro ni ochotny vykonat aktivity, které jsou pro ně v běžném životě náročné. V roce 2014 rámci projektu Loutka jako nástroj vzdělávání lektoři spolku THeatr ludem proškolili celkem 126 pedagogů z MS kraje a ukázali jim možnosti práce s loutkou ve výchovně-vzdělávacím procesu.

www.theatrludem.cz 

 

 

Autor článku: Klára Kadlecová

Pan Barvička učí děti zdravému životnímu stylu