01.09.2022 11:24

Podrobný program mezinárodní konference Status umělce a umělkyně byl zveřejněn

Ve spolupráci s Ministerstvem kultury vás zveme na mezinárodní konferenci Střed zájmu: Status umělce a umělkyně, kde představí příklady řešení statusu umělců a umělkyň ve vybraných evropských zemích.

Kdy: 22. září 2022 od 9:30 do 14:00

Kde: Konferenční sál Ministerstva kultury – Konírna, Maltézské nám. 1, Praha 1

Kulturní politika na období 2021–2025 si dává za úkol zabezpečit umělce a umělkyně a rozvoj jejich druhé kariéry a zavazuje se k předložení legislativního návrhu zavádějícího jejich status. Přijetí tohoto zákona se stalo i jedním z cílů Národního plánu obnovy. O statusu se v kulturním sektoru již delší dobu hovoří, nicméně jeho pojetí zatím nemá konkrétní obrysy. Příklady ze zahraničí se můžeme inspirovat při řešení českého modelu. Využijeme zkušeností pracovní skupiny OMC Evropské komise a bilaterálního projektu IDU s Arts Council Norway podpořeného z fondů EEA a Norska.

Statusem umělce chápeme soubor legislativních opatření mířících k ochraně kulturních a uměleckých profesionálů a profesionálek. Tato opatření se mohou týkat sociálního a důchodového zabezpečení, daní, zákoníku práce, autorského práva či odměňování. Jde o společensko-právní rámec, který definuje umělecké profese, podporuje jejich společenskou prestiž a věnuje se rozvoji kariér, ochraňuje svobodu projevu a zabraňuje sociálním či jiným znevýhodněním na trhu práce.


PROGRAM:

9.30–10.00 Registrace
10.00–10.10 Přivítání 

základní informace

Saša Michailidis, moderátor

10.10–10.30 Zahájení a uvedení do situace v ČR

Martin Baxa, ministr kultury ČR
Milan Němeček, náměstek ministra kultury ČR

10.30–10.50 Postavení uměleckých komunit a dopady pandemie v Norsku

Prezentace analýz týkajících se ekonomiky umělců, počtu zaměstnanců v kulturním sektoru, času stráveného uměleckou činností a nových uměleckých iniciativ během pandemie.

Anja Nylund Hagen, expertka Oddělení kulturních analýz, Rada pro umění Norska

10.50–11.20 Diskuse EU o definici umělkyň a umělců a status na Slovensku

Skupina odborníků Otevřené metody koordinace (OMC) členských států při Radě EU pracuje na zprávě o postavení a pracovních podmínkách umělců a kulturních a kreativních pracovníků.

Zuzana Došeková, analytička Institutu kulturní politiky, Ministerstvo kultury Slovenské republiky

11.20–11.30 Přestávka
11.30–11.50 Legislativní proces přijetí statusu umělce ve Španělsku

V roce 2018 došlo ve Španělsku ke sjednocení kulturního sektoru s cílem zlepšit podmínky pro umělkyně a umělce – zrodil se Status. Nyní pracovní skupina hodlá do konce roku 2022 připravit 52 opatření.

Isabel Vidal, viceprezidentka Státní federace asociací divadelních a tanečních souborů (FAETEDA)

11.50–12.10 Nový portugalský zákon o statusu profesionálů kulturního sektoru a jeho uvedení do praxe

Opatření statusu v Portugalsku vstoupilo v platnost 1. ledna 2022 a zahrnuje registr kulturních pracovníků, režim pracovních smluv a poskytování služeb a režim sociální ochrany.

Mafalda Sebastiao, expertka Ředitelství pro kulturu, Lisabonský magistrát

12.10–12.40 Přestávka
12.40–13.00 Férové odměňování v Rakousku

Na podzim roku 2020 byl zahájen rakouský proces „férovosti“. Od té doby byla zavedena různorodá opatření zaměřená zejména na spravedlivé odměňování.

Brigitte Winkler–Komar, vedoucí Oddělení hudby a scénických umění Federálního ministerstva pro umění, kulturu, sociální službu a sport

13.00–13.10 Irský pilotní program základního příjmu v oblasti umění

12. května 2022 byla uzávěrka žádostí unikátního výzkumného programu bezpodmínečného přijmu pro 2 000 umělců a tvůrčích uměleckých pracovníků, kteří budou pobírat 235 € týdně po dobu tří let.

Jenny Walton, asistentka ředitele Oddělení podpory kultury, Odbor cestovního ruchu, kultury, umění, irsky mluvících oblastí, sportu a médií

13.10–14.00 Panelová diskuse s vystupujícími

Zajímají nás otázky typu:

  • Jaká je společenská atmosféra k tomuto tématu?
  • Co nejlépe funguje při advokacii a nastavení komunikace v rámci uměleckých a kulturních komunit, mezi resorty a vůči veřejnosti?
  • Jakým způsobem probíhá meziresortní vyjednávání?
  • Jakým způsobem jsou přijatá opatření financována?

V diskusi však bude prostor především pro vaše dotazy.

 


PROGRAM V PDF

Registrace

FB událost

IDU

Autor článku: převzato z webu www.idu.cz