04.09.2018 14:34

Podzimní kurz herectví se Štěpánem Páclem

Podzimní kurz herectví nabídne základní pohled na techniky činoherního herectví jako je osvojení si základních psycho-somatických technik, zvládnutí verbální a nonverbální komunikace, rozvíjení fantazie, imaginace, hravosti a tvořivosti a schopnost analýzy a interpretace dramatického textu. Jinými slovy půjde o proces od zkoumání hereckého nástroje – těla – k objevení dramatické situace, k jednání a ke schopnosti vytvořit postavu na základě dramatického textu.

Kurz probíhá na podzim 2018 ve čtyřech víkendových blocích vždy v Praze. Lze se přihlásit na všechny části najednou, nebo na vybrané víkendy. Cena za víkendový kurz je 950 Kč, cena za všechny víkendové kurzy je 3.400 Kč.

I. víkend 15. – 16. 9. 2018
Tělo jako hercův nástroj (pohyb – prostor – emoce)

II. víkend 20. – 21. 10. 2018
Já v zadaných okolnostech (prostor – situace – jednání)

III. víkend 17. – 18. 11. 2018
Já jako někdo jiný (postava – téma – příběh)

VI. víkend 1. – 2. 12. 2018
Herec a drama (text – interpretace – jevištní skutečnost)

Štěpán Pácl v roce 2007 absolvoval DAMU v oboru režie činoherního divadla. Od roku 2010 byl ředitelem divadelní obecně prospěšné společnosti Masopust, odkud v roce 2013 přešel na dvě sezony jako umělecký šéf do ostravského Divadla Petra Bezruče. Od sezony 2015/2016 nastoupil na dva roky jako kmenový režisér do souboru činohry Národního divadla v Praze. Je dvojnásobným držitelem Ceny Alfréda Radoka v kategorii Talent roku (2008 a 2010). Jako pedagog vyučuje činoherní režii a herectví na pražské DAMU. Mezi jeho nejvýraznější režie patří mj. Josef Topol: Konec Masopustu, J. K. Tyl: Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, Pedro Calderón de la Barca: El Príncipe Constante, Samuel Beckett: Čekání na Godota, Maurice Maeterlinck: Modrý pták, Lenka Lagronová: Jako břitva (Němcová). V letošním roce nastudoval s amatérským souborem Hrobeso úspěšnou inscenaci hry R. Schimmelpfenniga Zlatý drak v Divadle Radar a se souborem Divadla Spektákl neméně úspěšnou Topolovu Hodinu lásky ve Studiu Švandova divadla.

Kurz pořádá DIVADLO (bez záruky) PRAHA ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA. Hlásit se můžete u Simony Bezouškové na bezouskova@nipos-mk.cz.

Autor článku: Simona Bezoušková, NIPOS-ARTAMA