04.09.2018 14:34

Podzimní kurz herectví se Štěpánem Páclem

Podzimní kurz herectví nabídne základní pohled na techniky činoherního herectví jako je osvojení si základních psycho-somatických technik, zvládnutí verbální a nonverbální komunikace, rozvíjení fantazie, imaginace, hravosti a tvořivosti a schopnost analýzy a interpretace dramatického textu. Jinými slovy půjde o proces od zkoumání hereckého nástroje – těla – k objevení dramatické situace, k jednání a ke schopnosti vytvořit postavu na základě dramatického textu.

Kurz probíhá na podzim 2018 ve čtyřech víkendových blocích vždy v Praze. Lze se přihlásit na všechny části najednou, nebo na vybrané víkendy. Cena za víkendový kurz je 950 Kč, cena za všechny víkendové kurzy je 3.400 Kč.

I. víkend 15. – 16. 9. 2018
Tělo jako hercův nástroj (pohyb – prostor – emoce)

II. víkend 20. – 21. 10. 2018
Já v zadaných okolnostech (prostor – situace – jednání)

III. víkend 17. – 18. 11. 2018
Já jako někdo jiný (postava – téma – příběh)

VI. víkend 1. – 2. 12. 2018
Herec a drama (text – interpretace – jevištní skutečnost)

Štěpán Pácl v roce 2007 absolvoval DAMU v oboru režie činoherního divadla. Od roku 2010 byl ředitelem divadelní obecně prospěšné společnosti Masopust, odkud v roce 2013 přešel na dvě sezony jako umělecký šéf do ostravského Divadla Petra Bezruče. Od sezony 2015/2016 nastoupil na dva roky jako kmenový režisér do souboru činohry Národního divadla v Praze. Je dvojnásobným držitelem Ceny Alfréda Radoka v kategorii Talent roku (2008 a 2010). Jako pedagog vyučuje činoherní režii a herectví na pražské DAMU. Mezi jeho nejvýraznější režie patří mj. Josef Topol: Konec Masopustu, J. K. Tyl: Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, Pedro Calderón de la Barca: El Príncipe Constante, Samuel Beckett: Čekání na Godota, Maurice Maeterlinck: Modrý pták, Lenka Lagronová: Jako břitva (Němcová). V letošním roce nastudoval s amatérským souborem Hrobeso úspěšnou inscenaci hry R. Schimmelpfenniga Zlatý drak v Divadle Radar a se souborem Divadla Spektákl neméně úspěšnou Topolovu Hodinu lásky ve Studiu Švandova divadla.

Kurz pořádá DIVADLO (bez záruky) PRAHA ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA. Hlásit se můžete u Simony Bezouškové na bezouskova@nipos-mk.cz.

Autor článku: Simona Bezoušková, NIPOS-ARTAMA

Příležitosti v ČR

19.03.2019

DiFA JAMU: Mezinárodní konference doktorských studií 2019 – výzva k účasti

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně vyhlašuje Call for Proposals pro 9. ročník Mezinárodní konference doktorských studií. Tématem letošní konference je EXPERIENCE AS A RESEARCH METHOD IN PERFORMING ARTS. Konference se uskuteční ve dnech 22. a 23. listopadu 2019. 

19.03.2019

Konference Perspektivy teatrologie 3 – výzva k účasti

Teatrologická společnost ve spolupráci s Katedrou divadelních studií FF MU Brno, Divadelním oddělením Moravského zemského muzea a časopisem Divadelní revue pořádá konferenci Perspektivy teatrologie 3. Cílem pracovního setkání je představit aktuální podoby výzkumu, výstupy projektů, publikace i témata rozpracovaná či vůbec nezpracovaná. Konference nabízí prostor pro referáty libovolného zaměření: metodologické, teoretické či historiografické, dílčí prezentace i zprávy související s výzkumem divadla, kulturních performancí i umění blízkých.

15.03.2019

Městské divadlo Mladá Boleslav: konkurz (správce budovy a vedoucí dopravy)

Městské divadlo Mladá Boleslav hledá pracovníka na pozici správce budovy a vedoucího dopravy. Náplň práce: odpovídá za technický provoz divadla a správu budovy, zajišťuje údržbu, organizuje provádění oprav, zajišťuje dopravní potřeby divadla – organizuje dopravu nákladními vozy a autobusy…