20.11.2014 14:42

Pohostinská výuka profesorky Brigitte Marschall

Katedra teorie a kritiky zve zájemce z řad studentů DAMU ve dnech 13.-14. 11. a 28.-29. 11. 2014 na pohostinskou výuky profesorky Brigitte Marschall z Institutu pro divadelní, filmovou a mediální vědu Vídeňské univerzity na téma: Happening, akcionismus a performance po roce 1945: vývoj a tendence (Happening, Aktionismus und Performance Art nach 1945: Entwicklungen und Tendenzen).

Přednáška a seminář budou doplněny video-ukázkami performativní tvorby Vídeňského akcionismu, happeningů, atd. Do češtiny bude kurz tlumočit dr. Augustová. V rámci kurzu studenti navštíví představení skupiny She She Pop, Berlin Svěcení jara, které je na programu Pražského divadelního festivalu německého jazyka (české titulky).

Charakteristika kurzu: Kurz je určen všem zájemcům z řad studentů DAMU a dalších vysokých škol, bude tlumočen do češtiny. Zájemci ať se hlásí do 25. 11. dr. Augustové na mailovou adresu: zuzana.augustova@damu.cz

Hodnocení: Požaduje se aktivní účast na přednáškách a diskuse o představení skupiny She She Pop. Absolventi kurzu budou ohodnoceni 1 kreditem (v rámci ECTS; není požadována písemná seminární práce).

Termíny konání kurzu na DAMU v místnosti K 225 ve 2. patře vlevo vedle výtahu. 

2. přednáškový blok:

27. 11. představení She She Pop: Frühlinsopfer, Divadlo Archa 20.00 (studentské vstupenky si objednejte u produkce festivalu: Veronika Pišlová, PDFNJ, 776052344, 222232300, ticket@theater.cz)

28.11.           10.00-15.00 - v místnosti K 225 ve 2. patře vlevo vedle výtahu

29.11.           10.00-15.00

Autor článku: Klára Kadlecová

Pohostinská výuka profesorky Brigitte Marschall