23.10.2017 10:37

Poločas rozpadu 3.1: Podoby a proměny současné scénografie

Institut umění - Divadelní ústav a ČOSDAT zvou na moderované diskusní symposium Poločas rozpadu 3.1: Podoby a proměny současné scénografie, které proběhne v pátek 3. listopadu od 10  do 15 hod v  Pražském kreativní centru, Staroměstské náměstí 4, Praha. Symposium se uskuteční v rámci výstavy Salon české scénografie.

Diskusní sympozium na téma „Podoby a proměny současné scénografie“ se zaměřuje na stav současné české scénografie z hlediska tematických okruhů, které ji ovlivňují, determinují a kontextualizují:

  • Současná česká scénografie ve vztahu k novým technologiím a multidisciplinárním postupům
  • Současná česká scénografie a její postavení ve vztahu k dění ve světě a středoevropském regionu
  • Současná česká scénografie po roce 1989 a ve vztahu k tradici a předchozím generacím
  • Současná česká scénografie ve vztahu k teorii, terminologii a výzkumu

V případě Vašeho zájmu o účast na sympoziu vás prosíme o zaslání předběžného tématu vašeho příspěvku na e-mailovou adresu: bulandrovaamalie@gmail.com

Diskusní sympozium bude mít strukturu krátkých prezentací (max. 15 minut), po nichž bude následovat diskuse. Prezentace mohou být teoretického (např. analýza problematiky) i praktického rázu (např. prezentace vlastní tvorby). Akce je otevřena účastníkům z ČR i z dalších zemí, jednací jazyk je čeština.

Poločas rozpadu 3.1: Podoby a proměny současné scénografie

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem (IDU) pořádá od 17. října do 7. listopadu v OD Kotva oborovou přehlídku Salon české scénografie 2017/18. Při této příležitosti si vás dovolujeme pozvat na doprovodnou konferenci „Poločas rozpadu 3.1: Podoby a proměny současné scénografie“, která se uskuteční v pátek 3. listopadu.

Toto diskusní symposium je zaměřené na teoretické i praktické problémy současné scénografické tvorby a na její národní i mezinárodní rozměr. Koncipována je jako oborová reflexe nejnovějších trendů v oblasti scénického výtvarnictví, vztahující se i k jisté „inventarizaci“ české scénografie před dalším ročníkem PQ 2019. Na celodenní debatu proto zveme zástupce současných divadelních praktiků, výtvarníků, pedagogů, teoretiků i studentů, aby si navzájem v krátkých příspěvcích představili okruhy svých prací a výzkumů. Kromě možnosti prezentovat (nejen) vlastní tvorbu, je cílem sympozia také otevřít nejrůznější otázky, týkající se problémů současného divadla, tematizovat je a komentovat.

www.idu.cz