15.01.2008 00:00

Pomoc v oblasti autorských práv

Jak pro divadla, tak i pro divadelní autory začala působit konzultační kancelář Art & Copyright, která se specializuje na poradenství v oblasti autorských práv.

Kancelář poskytuje veškeré konzultační služby v oblasti autorského práva, zejména týkající se ochrany autorských práv, nároků autorů, licenčních podmínek užití autorských děl a uměleckých výkonů a postupu proti porušování těchto práv. Připravuje rovněž licenční smlouvy o postupech práv autorů a výkonných umělců a tato práva také pomáhá zprostředkovávat.

Tyto služby jsou poskytovány jak přímo pro autory a výkonné umělce, tak i pro potenciální uživatele autorských děl nebo uměleckých výkonů, tedy pro divadla, muzikálové produkce, pořadatelé divadelních festivalů, ale i ostatní subjekty, které se v oblasti divadelnictví pohybují. Více informací najdete na www.art-copyright.cz.

Zdroj: copyright@chello.cz

Autor článku: Informace z divadel