15.04.2016 10:33

Poselství k Mezinárodnímu dni tance 2016

Vize tance ve spolupráci s Národním divadlem, Českou televizí a dalšími partnery připravují oslavy Mezinárodního dne tance v České republice. V pátek 29. dubna se Česko rozhoupe ve společném rytmu s celým světem a připomene si krásu, radost a energii, kterou tanec přináší. Autorem letošního poselství k Mezinárodnímu dni tance je Salã Lemi Ponifasio.MODLITBA

Dotýkej se vesmíru
Zdroje našeho božství
Jenž ozařuje
Tváře našich předků
A my můžeme spatřit naše děti

Rozpínajíc se do výše, šíře i hloubky
Vše spojuje
v našich tělech a kostech
A paměti

Země se otáčí
Lidstvo je ve velkém pohybu
Želvy se srocují v tiché přípravě
Srdce je poraněné

Tanec ať stane se
Pohybem lásky
Pohybem spravedlnosti
Světlem pravdy

 

Salã Lemi Ponifasio
(Překlad Helena Albertová.)

Salā Lemi Ponifasio je samoanský choreograf, tanečník, režisér, výtvarník a umělec. V roce 1995 založil MAU v Aucklandu na Novém Zealandu jako transformativní aktivitu pracující s komunitami a umělci z celého světa. MAU je  samoanské slovo, které znamená vyjádření lásky k pravdě.

Osobitě a s vlastní genealogií Ponifasio při své práci odmítá konvenční definice. Ve svém uměleckém světě se Ponifasio orientuje na moderní osobnost a na další dimenze jejího vědomí pomocí zpomalování  rytmu její přísné estetiky: palety  černých, inverzních snových obrazů; obřadní, obětní tělo;  niterný prostor zvuku, světla a temnoty. Ponifasio předvádí a vystavuje svou práci po celém světě, včetně  Avignon Festival, BAM New York, RuhrTriennale, Edinburgh International Festival, Theatre de la Ville Paris, Onassis Cultural Centre Athens, London’s Southbank, Holland Festival, Luminato Festival, Vienna Festival, Berliner Festspiele, Santiago a Mil Chile, Prague Quadrennial a Benátské biennale.

Mezi poslední práce Lemi Ponifasia patří Lagimoana (2015) vytvořená pro 56. Benátské biennale výtvarných umění; Apocalypsis (2015), opera od  R. Murray Schafera provedená na Luminato Festivalu v Torontu; I AM: Mapuche (2015) and MAU Mapuche (2016) s domorodými obyvateli  Chile; I AM (2014) ku 100. výročí založení  WW1, které mělo premiéru v  Avignonu, a v následující sezóně na Mezinárodním festivalu v Edinburghu, poté na  Ruhrtriennale v Německu a při  Auckland Arts Festivalu na Novém Zealandu.  Jeho dalšími kreacemi je The Crimson House (2014) zkoumající povahu moci a světa, který se na vše dívá a již zapomíná; Stones In Her Mouth (2013), představuje práci se ženami z Maori, které jsou nositelkami životní síly prostřednictvím obřadů a starobylých písní; dále inscenoval operu Carla Orffa Prometheus (2012) na Ruhrtriennale; dále Le Savali: Berlin (2011), dílo, v němž je konfrontováno říšské Město Berlin s komunitami imigrantských rodin, které se snaží začlenit do společnosti, ale jsou omezováni hrozbou deportace; dále Birds With Skymirrors (2010), reagující na mizení Pacifických ostrovů, které jsou domovem většiny Ponifasiových performerů a jsou devastovány klimatickými změnami; Tempest: Without A Body (2008), zaměřené na moc a teror a bezprávné zneužívání statní moci. 
 

Mezinárodní den tance 

V roce 1982 Taneční komitét ITI (International Theatre Institute, Mezinárodní divadelní ústav) poprvé vyhlásil 29. duben Mezinárodním dnem tance, a tak je od té doby každoročně slaven na celém světě v připomínku narození  velkého tanečního reformátora Jeana-Georgese Noverrea (1727).

Každý rok je tedy vyzvána známá taneční osobnost a její Poselství pak šířeno po celém světě. Záměrem Mezinárodního dne tance a Poselství je spojit dohromady v tento den všechen tanec, jeho  různé podoby a projevy, oslavit tuto divadelní formu a radovat se z její universality, rušící veškeré politické, kulturní a etnické bariéry a spojit lidi dohromady v míru a přátelství společným jazykem – tancem.

V roce 1995, v úsilí spojit všechny mezinárodní taneční organizace a oslavit Mezinárodní den tance společně, vstoupil Taneční komitét ITI/UNESCO ve spolupráci s Mezinárodní taneční radou (CIDD-UNESCO) a Mezinárodní taneční aliancí (WDA).

Autor článku: Klára Kadlecová

Poselství k Mezinárodnímu dni tance 2016