17.09.2012 10:14

Pouť výstavy Malované opony pokračuje

Vydání reprezentativní publikace Malované opony divadel českých zemí (Praha, NIPOS, 2010, 412 s.) bylo přijato odbornou veřejností a sdělovacími prostředky jako unikátní počin, který nemá (zdá se) na světě obdoby.

Navíc na řadě divadelních festivalů, ve výstavních prostorách četných muzeí, v kulturních zařízeních si mohli návštěvníci prohlédnout putovní výstavu Muzea českého amatérského divadla v Miletíně, dokumentující nejkrásnější a nejzajímavější opony od té Hynaisovy v Národním divadle po opony ochotníků v nejzapadlejších vsích.

Výstava se vydává na další cestu (Letohrad, Holetín, Polička).Iniciativy se ujala obecně prospěšná společnost Z babiččina kapsáře v Mečově na Náchodsku a výstavu nabízí dalším zájemcům. Připomíná, že by bylo prospěšné a zajímavé v místě vystavit třeba již zapomenutou a nefunkční oponu, konfrontovat ji s reprodukcemi opon z celé naší země a tak připomenout občanům existenci těchto děl, zauvažovat o jejich osudech a při té příležitosti možná i doplnit informace o jejich vzniku a okolnostech užívání v divadelním provozu – a třeba i o divadelních aktivitách minulých i budoucích v obci.

Výstava ovšem může být instalována v prostorách divadel, výstavních síní, ve vesnických sálech, může být opěrným bodem nejen pro vystavení originálu místní opony, ale také jako rámec výstavy o divadelních aktivitách v obcích.

Popis výstavy, její zobrazení a podmínky zapůjčení najdete na adrese: http://www.kapsar2010.estranky.cz/clanky/vystavy/malovane-opony.html

Bližší informace a rezervace termínů na adrese: www.zbabiccinakapsare@seznam.cz

Instalace výstavy v Josefově Dole: http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=multimedia&id=27097
V Libici nad Cidlinou: http://www.amaterskedivadlo.cz/files/foto/2d35a8b11d5e838f7b53ad86e78ede3852bd1ee6.jpg

Autor článku: Kateřina Novotná

Pouť výstavy Malované opony pokračuje