23.05.2022 10:55

Poznáme víťazné inscenácie festivalu Nová dráma/New Drama 2022

Bratislava tento týždeň žila súčasnou drámou. V hlavnom meste vďaka festivalu vystúpilo 9 divadelných súborov, aby zabojovali o festivalové ceny. Kto získal jednotlivé ocenenia?

V bratislavských divadlách sa v uplynulom týždni konal festival novej drámy, ktorý poukázal na nové prúdy a tendencie v danej oblasti. „Aj tento rok bol hlavný program doplnený o niekoľko sprievodných podujatí. Kľúčovým sa stalo reťazové inscenované čítanie hier súčasných ukrajinských autoriek a autorov slovenskými dramatičkami a dramatikmi s cieľom podpory mieru, pokoja a ukončenia vojnových operácií u našich východných susedov. Doplnenie tejto témy priniesla aj medzinárodná konferencia, ktorú Divadelný ústav pripravil v spolupráci s ITI Worldwide na tému Contemporary Freedom and the New Crisis of Theatre Between Ideological Extremism and the ‘Cancel Culture’/Súčasná sloboda a nová kríza divadla medzi ideologickým extrémizmom a kultúrou vymazávania“, hovorí riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.

O festivalové ceny bojovalo 9 divadelných inscenácií

Dramaturgická rada festivalu Nová dráma/New Drama 2022 v zložení Zuzana Spodniaková (divadelná kritička), Milo Juráni (divadelný kritik a teatrológ), Max Sobek (divadelný režisér) vyberala z viac ako 70 inscenácií súčasných dramatických textov v profesionálnych divadlách na Slovensku, ktoré mali premiéru v období od 1. februára 2021 do 28. februára 2022. Na festival bolo pozvaných 9 inscenácií.

www.novadrama.sk


Víťazné inscenácie 18. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama

Počas festivalu sa odovzdalo šesť ocenení pre inscenácie a ďalšie ceny pre víťazov súťaže DRÁMA 2021.

GRAND PRIX NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA

Divadlo P. O. Hviezdoslava
Kolektív autorov: Generácia Z – Krása nevídaná
Réžia: Zuzana Fialová

Vyberali: porota festivalu v zložení Patrice Pavis (teatrológ, profesor), Katarzyna Pilarska (kultúrna manažérka, novinárka) a Michaela Pašteková (estetička a kritička).

ZVLÁŠTNA CENA POROTY

Za: vzájomný dialóg prírody, hudby a prostredia, ktorý vyústil do poetického prevedenia osobných príbehov, s ktorými sa každý z nás môže stotožniť.

DIVADLO NUDE
Libuša Bachratá, Jana Bučka, Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová: ROĽA – Autorské scénické agrárne dielo, skúmajúce dedičnosť v línii predkov
Réžia: Veronika Malgot

ZVLÁŠTNA CENA POROTY

Za:  vytvorenie diela, ktoré konzistentne prepája text, scénografiu a herecké výkony.

Divadlo DPM
Lenka Garajová: Prevádzači
Réžia: Šimon Ferstl

ZVLÁŠTNA CENA POROTY

 Za:  dramaturgiu a vizuálnu koncepciu priestoru.

GAFFA
Kolektív: Spaľovačka
Réžia: Alexandra Bolfová

CENA BRATISLAVSKÉHO DIVÁKA

DIVADLO NUDE
Libuša Bachratá, Jana Bučka, Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová: ROĽA – Autorské scénické agrárne dielo, skúmajúce dedičnosť v línii predkov
Réžia: Veronika Malgot

Vyberali: diváci prostredníctvom hlasovania po skončení jednotlivých predstavení.

CENA ŠTUDENTSKEJ POROTY

DIVADLO NUDE
Libuša Bachratá, Jana Bučka, Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová: ROĽA – Autorské scénické agrárne dielo, skúmajúce dedičnosť v línii predkov
Réžia: Veronika Malgot

Vyberali: členovia študentskej kritickej platformy, ktorú viedol divadelný kritik Karel Král.

Autor článku: Jana Dugasová