20.09.2021 12:04

Pozrite si Zlatú kolekciu slovenského profesionálneho divadla

Rok 2020 sa niesol v duchu osláv jedinečného divadelného jubilea – stého výročia založenia Slovenského národného divadla. Toto jubileum tiež možno chápať ako počiatok slovenského profesionálneho divadelníctva. Projektom s názvom Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla chce Divadelný ústav/Centrum výskumu divadla poukázať na obdivuhodné výsledky slovenských inscenátorov prostredníctvom toho najlepšieho, čo od roku 1920 vzniklo v slovenských profesionálnych divadlách.

Na základe konzultácií s odbornou teatrologickou obcou bol vytvorený zoznam sto inscenácií a verejnosti sú prístupné na webe https://zlatakolekcia.theatre.sk/

Veríme, že projekt Zlatá kolekcia slovenského profesionálneho divadla (Prítomnosť divadelnej minulosti) umožní používateľom vytvoriť si vlastný názor na prezentované inscenácie, poskytne im adekvátne prostriedky na eventuálne vedecké bádanie či štúdium a rovnako im pomôže podrobne sa oboznámiť s činnosťou Archívu, dokumentácie a Múzea Divadelného ústavu.

https://www.theatre.sk/

Autor článku: Převzato z: https://www.theatre.sk/