10.05.2017 11:16

Pozvánka na mezinárodní Pantomimickou konferenci

Zveme Vás na mezinárodní Pantomimickou konferenci, která se uskuteční 13. a 14. května v pražském Divadelním ústavu v Celetné ulici. Konference zahrne 6 přednášek renomovaných teatrologů a činitelů v oblasti pantomimy z Německa, Francie, Polska a České republiky.

První den se lektoři zaměří na Francouzské vlivy na pantomimu v Česku, Německu a Polsku, druhý den patří přesahovým tématům - anatomii pantomimy, spojitostem pantomimy a asijského divadla a také první české plně pantomimické inscenaci Cirkus Naděje.

Hlavním jazykem konference je angličtina, některé přednášky budou překládány. Vstupné je zdarma, ale z kapacitních důvodů prosíme o registraci na emailu A.Bycek@gmail.com

Program:

Sobota 13. 5.

  • 11:00-12:00 Francouzské vlivy na českou pantomimu - Alexej Byček
  • 12:00-13:00 Francouzské vlivy na německou pantomimu - Thilo Wittenbecher (Mime Centrum Berlin)
  • 14:30-15:30 Francouzské vlivy v tvorbě Henryka Tomaszewskiho - Katarzyna Łuczyńska a Magdalena Hardziej (Fundacja Pantomima, Wroclaw)
  • 15:30-16:30 Diskuze o stavu současné pantomimy

Neděle 14. 5.

  • 11:00-12:00 Průniky evropské pantomimy a asijského divadla - prof. Milan Sládek
  • 12:00-13:00 První moderní česká pantomima Cirkus Naděje - PhDr. Ladislava Petišková
  • 14:00-15:00 Anatomie pantomimy - Anke Gerber

Pořadatelem akce je Mime Club z.s. ve spolupráci s Mime Centrem Berlin. Projekt podpořili Hl. m. Praha, Institut umění – Divadelní ústav a Česko-německý fond budoucnosti ve spolupráci s Česko-německým kulturním jarem 2017.

Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Více informací: http://mimeclub.cz/?page_id=26