08.02.2018 07:33

Pozvánka na přednášku: „Známý neznámý” Oldřich Stibor

Teatrologická společnost a Institut umění – Divadelní ústav si Vás dovolují pozvat na přednášku Heleny Spurné „Známý neznámý" Oldřich Stibor.

čt 22. února 2018 v 17.00 h Malý sál IDU (Celetná 17, Praha 1)

V minulých dobách historiky divadla nekriticky vynášen za sociálně angažovanou tvorbu, zařadil se Oldřich Stibor po roce 1989 mezi umělce nepohodlné či přímo určené k zapomnění pro jejich příslušnost ke komunistické straně. Je pozoruhodné, že jeho sympatie k sovětské kultuře, inscenování textů sovětských autorů, přátelství s Bedřichem Václavkem, vehemence, s níž prosazoval socialistický realismus, a další nepopiratelné doklady „levičátství“ dokáží vzbuzovat emoce ještě i dnes. Obraz divadelních aktivit, kulturní a politické činnosti „olomouckého“ režiséra byl ale ve skutečnosti mnohem pestřejší.
Autorka knihy Divadelní režisér a člověk Oldřich Stibor (1901–1943) upře pozornost právě k nim a v krátkých sondách doplněných obrazovou dokumentací předestře předolomouckou éru O. Stibora, seznámí s jeho plenérovými inscenacemi, objasní jeho přínos operní režii v Olomouci a snahy o rozšíření repertoáru tamního Českého divadla, zmíní spolupráci s ochotníky. Smyslem setkání bude rovněž připomenout některé metodologické otázky a problémy divadelněhistorického výzkumu, které při ohledávání tématu vyvstaly.

www.teatrologie.cz