08.01.2018 09:34

Před 130 lety byl zahájen provoz v budově dnešní Státní opery

Před 130 lety, 5. ledna 1888, byl operou Richarda Wagnera Mistři pěvci norimberští zahájen provoz v budově dnešní Státní opery, tehdy Novém německém divadle (Neues deutsches Theater).

Nový divadelní stánek si nechala vystavět pražská německá obec v reakci na nedávno otevřené české Národní divadlo i z důvodu stále vyšších požadavků na divadelní provoz, jimž dosavadní německá scéna – v té době již sto let staré Stavovské divadlo – plně nedostačovala. Novorenesanční  budova s neorokokovým hledištěm, koncipovaná dle plánů vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera, nepředstihla Národní divadlo co do uměleckého výrazu, zato však přinesla Praze jevištními parametry a kapacitou hlediště nejvelkorysejší divadelní prostor, který si svoje kvality podržel dodnes.

Divadlo ve své historii neslo šest různých pojmenování vyplývajících z měnících se politických a společenských poměrů: za druhé světové války to byla Německá opera (Deutsches Opernhaus), po válce již v českých rukou Divadlo 5. května, Velká opera 5. května, Smetanovo divadlo a Státní opera Praha, od roku 2012 pouze Státní opera.

Více k historii Státní opery naleznete v přiloženém souboru.

www.divadlo.czStátní opera 130 let