06.03.2018 09:42

Přednáška Dity Dvořákové: Tanec, prostor, světlo

Teatrologická společnost a Institut umění – Divadelní ústav si Vás dovolují pozvat na přednášku Dity Dvořákové Tanec, prostor, světlo.

V první části přednášky autorka představí svoji knihu Tanec, prostor a světlo – antologii teoretického myšlení o tanci v německy mluvících zemích, která upozorňuje na některé tendence tamní současné taneční vědy. Pozornost bude věnována význačným osobnostem, jejichž studie jsou zahrnuty v prezentované knize – Gabriele Brandstetter, Kerstin Evert, Nicole Haitzinger, Christina Thurner a Birgit Wiens. Jako případovou studii autorka vybrala článek Kreativní světlo z knihy Theater ohne Fluchtpunkt (Divadlo bez úběžníků), ve kterém Birgit Wiens hledá dědictví Adolpha Appii v současném divadle: V čem je jeho odkaz stále umělecky relevantní? A jaký význam má v kontextu nových mediálních technologií a v současné interdisciplinární debatě o prostoru?

Kdy: čt 22. března 2018, 17.00 hod.
Kde: Malý sál IDU, Celetná 17 - Praha 1

www.teatrologie.cz