10.11.2017 12:07

Přednáška v pohybu: Anatomie těla v tanci

Přednáška v pohybu /historie člověka v kostech, v kůži, v tkáních/

16. 11. 2017 / 20:00 / Alfred ve dvoře

Inspirováno „Une Leçon d’Anatomie Humaine”, autor Carlo Locatelli

Co je pro vás tělo?
Co tělo vypovídá o člověku?
Ale o jaké tělo se vlastně jedná?

Specifický koncept přenesený z Francie (conférence dansée), v němž se mísí zaujatý výklad konferenciéra s živými vstupy tanečníků a projekcí. Umělci díky dialogu s publikem odhalují anatomii pohybu v její funkční kráse a v různých historických obrazech.
Inspirací je projekt „Une Leçon d’Anatomie Humaine“ režiséra, choreografa a pedagoga Carla Locatelliho, který ukazuje tělo jakožto nástroj každodenního života a skrze jeho anatomii hledá lidskou podstatu a identitu.

Konferenciér: Zdenka Svíteková
Interpretace: Jana Novorytová, Florent Golfier
Koncept, režie: Carlo Locatelli a SE.S.TA.
Hudba: George Cremaschi
Světla: Lukáš Benda
Produkce: SE.S.TA.
Spoluuvedení: Divadlo Alfred ve dvoře

Nejen pomyslnou kostru specifického konceptu přeneseného do České republiky z Francie tvoří výklad konferenciéra, živé vstupy tanečníků a projekce. Umělci vyzývají publikum ke společnému získání smyslové zkušenosti, k nakreslení jejich vlastní kostry. Cílem je přizpůsobit vnější obraz našemu vlastnímu tělu, pocity našeho těla sladit s jeho obrazem za použití dotýkání, pomalého pohybu či zvnitřnění pohybu. Diváci se stávají součástí inscenace a jejími tvůrci, každý si tvoří představu o vlastní anatomii. Teprve poté konferenciér odkrývá reálnou kostru a poskytuje divákovi srovnání s jeho náhledem.

Následuje stručná exkurze do anatomie včetně historického náhledu na chápání těla a tělesnosti prostřednictvím unikátní projekce, která shrnuje záznamy o zobrazování lidského těla napříč staletími a kulturami. Prezentaci sestavil autor projektu, italský choreograf, tanečník a pedagog Carlo Locatelli, který se dlouhodobě zabývá zkoumáním těla jakožto nástroje každodenního života prostřednictvím tance a slov a který skrze anatomii hledá lidskou podstatu a identitu.

Divák během představení poznává, jak tanečník pracuje s anatomií ve vztahu k sobě samému. Tanečníkovo tělo je ve stejný moment objektem studia i subjektem, který pozoruje, tělo je autem i řidičem zároveň. Na scéně se objevuje a mizí tanečník pokaždé v jiné podobě a podrobuje tak lidskou identitu otázkám skrze mnohoznačnost a proměnlivost. Ve finální části vstupuje tanečník do další fáze vnímání těla a prostoru a sice do společného duetu. Publikum se stává svědkem tvorby, je vtaženo do procesu poznávání a může prohloubit své znalosti ať už přistupuje z pozice teoretika, umělce, lékaře či laika.

Zdenka Brungot-Svíteková
Tanečnice, performerka, choreografka, pedagožka. Absolvovala obor Pedagogika tance na VŠMU v Bratislavě, studovala také na CND Paris, danceWeb ve Vídni, či na SITI Co. v Saratoga Springs (USA). Své vzdělání si rozšiřuje a prohlubuje na četných projektech a workshopech současné pohybové techniky, improvizace, kompozice, somatických přístupů, hlasu a analýzy pohybu. Věnuje se vlastní autorské tvorbě. Pravidelně spolupracuje s umělci doma i v zahraničí, jako jsou K. Simon (UK), Jan KomarekWorks (CZ), Paco Decina (I/Fr), P.Nadaud (FR/CZ), AS Project (SK), F.Ramalingom (FR), AIAE, Crew Collective. Je jednou ze zakladatelek a organizátorek festivalu ImproEvents Prague zaměřeného na jevištní improvizaci. Sama je členkou improvizační skupiny NAU. Píše do tanečních periodik (Vlna, Taneční zóna, Salto a další), zároveň tlumočí akce zaměřené na umění. Je spoluautorkou tanečního představení Fg = G [(m₁m₂)/r2] / „Tanec a fyzika“, představení „Karneval zvířat“ a dalších. V současnosti také vede interaktivní taneční dílny pro děti ve studiích i na školách.

Carlo Locatelli
Choreograf, tanečník, pedagog. Narodil se v Italském Miláně, od roku 1992 žije ve Francii. Začínal s bojovými sporty, skrze zájem o anatomii těla se dostal k józe a následně k tanci. Po přesunu do Francie mimo jiné spolupracoval s Paco Decinou na choreografii „Ciro Espotio“. V roce 1999 založil v Paříži asociaci „Aventure di vita“ a vytvořil vzdělávací a multidisciplinární umělecký projekt Lekce anatomie člověka, který byl uveden kromě Francie i v Itálii a ve Švýcarsku. Vedle kariéry uznávaného interpreta a choreografa se intenzivně věnuje pedagogické činnosti, ve které propojuje znalosti z fyzioterapie, studia anatomie a různých somatických technik. Své poznatky z multidisciplinárních zkoumání zaměřených na organické tělo v pohybu přednáší mimo jiné na pařížských universitách

Jana Novorytová
Tanečnice, pedagožka. Vystudovala nejprve bakalářský obor teorie a dějiny divadla na MU v Brně, poté studovala Současný tanec a pohybové divadlo na Duncan centre. Působila mimo jiné v improvizační taneční skupině NAU nebo v projektu Jeden prostor – místo proměny. Často působí v pozici produkční v rámci různých projektů v oblasti filmu, divadla a tance. Pravidelně vede taneční hodiny pro dospělé i pro děti.

Florent Golfier
Francouzský performer a tanečník. Vystudoval brněnské JAMU a ve své tvorbě se pohybuje na hraně fyzického divadla, současného tance a nového cirkusu.
Jako interpret se představil mimo jiné v představeních: Pisum Sativum (Karine Ponties, 2012), Mimo provoz (Vít Nezval, 2015) a "12" (Kitt Johnson, 2015). Spolu s Lukášem Karáskem je autorem a interpretem představení “Tešlon a Frkl“, “Les Fantômes“ a “Pierer“ která jsou od roku 2013 uváděna na českých scénách, mj. v rámci projektu Velká inventura.

Autor článku: Michaela Nováková