10.08.2017 13:08

Přední hudební skladatel, režisér, pedagog, experimentátor a reformátor divadla Heiner Goebbels se vrací do Archy.

Přednáška On the Polyphony of Collaboration proběhne v rámci Mezinárodní letní školy Divadla Archa. Heiner Goebbels zde vystoupí ve čtvrtek 14. září.
Jeho přednáška bude určena nejen studentům letní školy, ale bude otevřena i pro veřejnost.

Heiner Goebbels ve své lekci bude mluvit spolupráci všech složek divadelní tvorby, kterou přirovnává k hudebnímu termínu polyfonie. Polyfonii chápe jako strukturu několika simultánních linií na sobě nezávislých melodií. Na základě zvukových ukázek a video záznamů vlastních hudebně – divadelních produkcí poukáže na nezbytnost vzájemné důvěry stejně jako na důležitost individuální umělecké nezávislosti členů tvůrčího týmu. Goebbels takto dokumentuje podmínky vzniku předem neplánovaného kontrastu mezi tím, co slyšíme a tím, co vidíme.

Heiner Goebbels (1952) je klíčovou osobností soudobé vážné hudby, hudebního divadla a radioartu. Studoval sociologii a hudbu ve Freiburgu a Frankfurtu, je profesorem aplikované divadelní vědy na univerzitě v Giessenu. Svoji kariéru začal v duu se saxofonistou Alfredem 23 Harthem a v avantgardní rockové skupině Cassiber. Od poloviny 80. let se začal věnovat rozhlasovým kompozicím často ve spolupráci s východoněmeckým dramatikem Heinerem Müllerem a vlastní skladatelské tvorbě. Od konce 80. let se věnuje hudebnímu divadlu, teorii a pedagogické činnosti. Spolupracoval s Berlínskými filharmoniky či Ensemble Modern, vedl prestižní festival soudobého umění Ruhrtriennale.

V Česku byly představeny jeho inscenace Black on White, Die Befreiung des Prometheus, I went to the house but did not enter.

Divadle Archa inscenoval s orchestrem Berg svou scénickou skladbu a Songs of Wars I have seen. Goebbelsova hudební i divadelní tvorba je součástí  významných světových festivalů.

 

Divadlo Archa

Autor článku: Pavlína Svatoňová