26.06.2020 11:10

Přehled červencových premiér a letních festivalů

Pravidelný přehled nadcházejících premiér a festivalů připravuje Informačně dokumentační oddělení IDU na základě informací zasílaných divadly a pořadateli.

V letošním červenci se uskuteční více premiér, než v jiných letech, jak uvádí Přehled premiér v červenci 2020.
V nejbližší době začínající nebo právě probíhající festivaly a přehlídky rekapituluje Přehled festivalů v červenci a srpnu 2020

Pokud byste chtěli také přispět, můžete využít formulář pro premiéry a formulář pro festivaly.
Poskytnuté údaje budou zobrazeny prostřednictvím Virtuální studovny, a to v segmentu Inscenace a Divadelní akce, a také se objeví na tomto místě v přehledech na další měsíce.

Autor článku: Lucie Čepcová, Radka Petrmichlová; foto: David Konečný